ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לה

 א תשו' ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס. ב ע"ז ע' ע"ב.

172

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לו

 א תשו' ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס. ב ע"ז נ"ז ע"א. ג ע"ז נ"ח ע"א.

173

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לז

 א תשו' ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס.

174

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לח

 א תשו' ה"ר יהודה ב"ר קלונימוס. ב כריתות כ"ב ע"א. ג עי' חולין קי"ג ע"א. ד כריתות כ"א ע"ב. ה מנחות כ"א ע"א. ו ביצה ג' ע"ב.

175

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן לט

 א תשו' הר"ר ברוך ב"ר שמואל. ב פסחים ל' ע"ב. ג פסחים ל' ע"ב.

176

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מ

 א תשו' הר"ר ברוך ב"ר שמואל. ב משנה, כתובות פי"ג מ"י.

177

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מא

 א תשו' ה"ר שמחה ב"ר שמואל. ב חולין מ"ח ע"ב. ג חולין מ"ח ע"ב.

178

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מב

 א תשו' ה"ר שמחה ב"ר שמואל. ב מנחות כ"א סע"א.

179

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מג

 א תשו' ה"ר שמחה ב"ר שמואל. ב ב"מ ק"ח ע"ב. ג ב"מ ק"ח ע"ב. ד ב"מ ס"ח ע"א.

180

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מד

 א תשו' ה"ר יחיאל ב"ר יוסף. ב יבמות ל"ו ע"ב; סוטה כ"ו ע"א. ג יבמות ל"ז ע"א. ד יבמות מ"ב ע"א; ושם ל"ו ע"ב. ה הדרשה שמביא שמואל ביבמות מ"ב ע"א, מבראשית י"ז ז'.

1234567891011121314151617181920