ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן טו

 א תשו' ר' יעקב תם.

152

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן טז

 א תשו' גאוני נרבונא. ב רבה ורב יוסף, גיטין ס' ע"א. ג מגילה י"ט ע"א. ד גיטין ס' ע"א. ה   תהלים קי"ט קכ"ו. ו גיטין ס', תמורה י"ד ע"ב. ז יומא ע' ע"א; סוטה מ"א ע"א. ח מגילה כ"ג ע"ב. ט ברכות ח' א'. י גיטין...

153

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יז

 א תשו' ה"ר אליעזר ב"ר שמשון.

154

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יח

 א תשו' ר' שמריה ב"ר מרדכי. ב שבת ל"ד ע"א. ג משנה שבת ספ"ב. ד דף כ"ז ע"ב. ה שבת פ"ב ה"ז.

155

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יט

 א תשו' ר' שמריה ב"ר מרדכי. ב ע"ז ע' ע"א. ג ע"ז ע' ע"ב. ד ע"ז ע' ע"א. ה ע"ז ע"ו ע"ב. ו ע"ז ע"ו ע"א. ז   דניאל א' ח'. ח ע"ז ע"ו ע"ב. ט דף י"ג ע"ב. י קידושין פ"ד ה"א. יא ע"ז ע' ע"ב. יב ע"ז ע' ע"א. יג ע"ז...

156

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כ

 א תשו' רבי' שמשון ב"ר אברהם משאנ"ץ. ב כרב, ביצה ד' ע"א. ג ביצה ג' ע"ב. ד ביצה ב' ע"ב; עירובין ל"ט ע"ב. ה ביצה כ"ג ע"ב. ו ביצה ד' ע"א. ז עירובין ל"ח ע"ב. ח סוכה מ"ו ע"ב. ט ביצה ד' ע"ב.

157

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כא

 א תשו' רבי' שמשון ב"ר אברהם משאנ"ץ. ב גיטין פ' ע"א. ג גיטין כ"ז ע"א; ב"מ י"ח ע"א. ד יבמות קט"ו ע"ב. ה משנה ר"ה פ"ד מ"א. ו ר"ה ל' ע"א. ז ר"ה ל' ע"א. ח חולין ק"י ע"א. ט משנה מכות פ"ב מ"ז. י מגילה ג' ע"ב...

158

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כב

 א תשו' ר"י.

159

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כג

 א תשו' ר"י. ב ע"ז ל"ג ע"ב. ג ע"ז ל"ג ע"א. ד ע"ז נ"ו ע"ב. ה ע"ז ס"ו ע"א. ו חולין ק' ע"ב.

160

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כד

 א תשו' ר"י. ב ע"ז נ"ו ע"ב. ג ע"ז נ"ה ע"א. ד היינו פרק בתרא, ע"ז ע"ב ע"א. ה ע"ז ע"ב ע"ב.

1234567891011121314151617181920