ספרי מצוות ומפרשיהם

ספרי מצוות ומפרשיהם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4929 מקורות עבור ספרי מצוות ומפרשיהם. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ספר המצוות לרס"ג

 א ת ה' אלקיך תירא, ואותו תעבוד בתפלה, ערב, ובקר יחדוהו, באות, וטוטפת לתהלה: ב כנפיך צצית נצח, ובפתחיך מזוזה סלה, כבד הוריך, ירא מהם כלאל נתן למו גדולה: ג דולה לזקני, והדרתם, ומורא למקדש תקים, ללמוד, ו...

2

ספר המצוות לרמב"ם הקדמה

 אמר הרב הגדול מרנא ורבנא משה עבד האלדים בן כבוד מרנא ורבנא הרב רבי מיימון זצ"ל מפני שקדם לנו החיבור המפורסם אשר כללנו בו פירוש כל המשנה והיתה כוונתנו בחבור ההוא לקצר באור ענין הלכה הלכה מן המשנה ולא ה...

3

ספר המצוות לרמב"ם הקדמה למניין המצוות

 וראוי גם כן שיחובר אל זה זאת ההקדמה. והיא שכל מה שחייבין עליו מיתת בית דין או כרת הוא מצות לא תעשה בהכרח זולת פסח ומילה שהם בכרת ואע"פ שהם מצות עשה כמו שזכרו בתחלת מסכת כרתות /כריתות/. ואין אצלנו בשום...

4

ספר המצוות לרמב"ם סיום מצוות עשה

 ודע שאמרי בכל מצוה כבר התבארו משפטיה במקום הפלוני אין כונתי בזה שהפרק ההוא או המסכתא ההיא תכלול כל משפטי המצוה ההיא עד שלא תמלט מהם שאלה, אבל אזכור המקום אשר בו עיקר דין המצוה ההיא ורוב משפטיה ואולי י...

5

ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות - מצוות עשה

 מצות עשה. א לידע וכו' שנ' אנכי ה' אלקיך. ב , ג , ד , ה , ו יחוד ה' ואהבה ויראה ותפילה ולדבוק בו. ז , ח להשבע בשמו ולהדמות בדרכיו. ט , י , יא קידוש השם וק"ש ות"ת. יב , יג , יד , טו תפלין וציצית ומזוזה....

6

ספר המצוות לרמב"ם סדר המצוות - לאוין

 לאוין. א - מה עבודה זרה וכישוף וחקות הגוים. א לא יהיה לך אלהים אחרים. ב , ג , ד , ה , ו , ז , ח , ט , י , יא איסורי עבודה זרה ואוב וידעוני. יב , יג אבן משכית ואילן במקדש. יד , טו , טז , יז , יח , יט ,...

7

ספר המצוות לרמב"ם שורש א

 השרש הראשון שאין ראוי למנות בכלל הזה המצות שהן מדרבנן. דע כי זה הענין לא היה ראוי לעורר עליו לבאורו כי אחר שהיה לשון התלמוד שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא מכ...

8

ספר המצוות לרמב"ם שורש ב

 השרש השני שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן או בריבוי: כבר בארנו בפתיחת חבורנו בפרוש המשנה (בריש ההקד') שרוב דיני התורה יוצאו בשלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן ושהדין היו...

9

ספר המצוות לרמב"ם שורש ג

 השרש השלישי שאין ראוי למנות מצות שאין נוהגות לדורות. דע כי אמרם (מכות כג ב) תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני מורה על היות זה המספר הוא מספר המצות הנוהגות לדורות. כי מצות שאינן נוהגות לדורות אין קשר להן ...

10

ספר המצוות לרמב"ם שורש ד

 השרש הרביעי שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. הנה יבואו בתורה צוויין ואזהרות אינן בדבר רמוז אבל יכללו המצות כולם כאילו יאמר עשה כל מה שצויתיך לעשות והזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו או לא תעבור דב...

1234567891011121314151617181920