ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר א

 העקר הראשון בשרש האמונה אמונת ההמון היא, שלוקחים הידיעה באל ית' מקובלת, כי הם יחשבו שמה שאין לו גשם אין לו מציאות. אמנם כאשר העירום, האמינו בקבלת האבות והמלמדים. ואם לא ייושרו יתגלגלו בלבותם ספקות ושב...

62

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר ב

 העקר השני: באחדות, והוא שלשה פרקים. הפרק הראשון באשר על כמה פנים יאמר לדבר שהוא אחד. אחד מהם, כשלא תהיה בו חלוקה נמצאת בפועל. וזה האופן היותר כוזב שיאמר בדבר שהוא אחד. וזה, כי על דברים שנים יאמר ג"כ ע...

63

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר ג

 העקר השלישי בתארים. דע שהמאמרים או התארים היותר אמתיים על האל ית' וית' אמנם הם השלילות. כאמרך איננו גשם, ולא נתלה מציאותו במציאות דבר אחר, ואין כמוהו דבר, ומה שדומה לזה. רק שהשלילות, ואם הם מסלקות ספי...

64

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר ד

 העקר הרביעי בפעולית, והם ארבעה פרקים. הפרק הראשון: במופת מציאות המלאכים, מצד מה שישיגו מהם האנשים במחשבותיהם. הפרק השני: במופת מציאות המלאכים מצד תנועת השמים. הפרק השלישי: בסדור המציאות והשתלשל הסבות....

65

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר ה

 העקר החמישי באמונה האחרונה - והיא האמונה בנביאים ע"ה ומה שדברו בו, והיא כלל אחד ושני פרקים. הכלל במקובלות וביאור כללות תועלתם. הפרק הראשון: בנבואה ומיניה ומדרגות האנשים בה. הפרק השני: בתנאי הנביא, ובת...

66

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב עיקר ו

 העקר הששי - בשתופים, וההערה על אמתיות ההפרשה וההעברות לדמות אותו, והוא שני פרקים. הפרק הראשון. בזכר שתופים וההעברות נפלו בלשון בעברי בשמות הנכבדים, חייבו שבושים ומבוכות, הפרק השני, במקורי הטובות והרעו...

67

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק א

 האמונה והבטחון הם שני ענינים שהאחד צריך לחבירו ואין חבירו צריך לו, שהאמונה קודמת לבטחון ומתקיימת בלב המאמין, אע"פ שאין הבטחון עמה ואינה צריכה לו בקיומה, ולפיכך אינה מורה עליו. אבל הבטחון הוא מורה עליה...

68

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ב

 השמות האלה שהם יה ה', פעמים באים בלשון זכר ופעמים שהן באין בלשון נקבה. כי היום ה' נראה אליכם 51 , היה לו לומר נראה בסגו"ל כדין נפעל עומד שהוא לשון זכר, ואמר נראה בקמ"ץ כמשפט לשון נקבה בנפעל עומד, רמז ...

69

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ג

 כשם שהוא מיוחד בכל אלו כך הוא מיוחד בכל שם ומדה שיש לו כמו שאמר הכתוב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד 74 . והכתוב הוא מגיד יחודו בכל המדות בכלל הכל בג' תיבות שהן ה' אלהינו ה' אחד. האותיות מים מרוח אש ממים ...

70

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ד

 על דרך היחוד אמר הכתוב כי ביה ה' צור עולמים 94 כמו שפירשתי 95 , ועל הרכיבה בערבות כתיב סולו לרוכב בערבות ביה שמו 96 , ובאגדה 97 : אין הקב"ה רוכב בערבות לא בקדוש שמו ולא בברוך שמו ולא בה' צבאות שמו אלא...

1234567891011121314151617181920