ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ספר אורחות צדיקים שער הדאגה

 השער העשירי - שער הדאגה הדאגה זאת המידה היא רעה ברוב עניניה והיא ניכרת על כל הפנים, כדכתיב (בראשית מ ו) : "וירא אותם והנם זועפים", וכתיב (נחמיה ב ב) : "מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה". ואמר אחד מן החכמ...

32

ספר אורחות צדיקים שער החרטה

 השער האחד עשר - שער החרטה החרטה - הוא שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. היא דרך ישרה מאד לענין התשובה, כי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. ואי אפשר לשוב בלא חרטה, פירוש: לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם...

33

ספר אורחות צדיקים שער הכעס

 השער השנים עשר - שער הכעס הכעס היא מידה רעה, וכאשר הגרב מחולי הגוף - כן הכעס מחולי הנפש. ואמרו רבותינו (נדרים כב א) : כל הכועס - כל מיני גיהנם שולטים בו, שנאמר (קהלת יא י) : "והסר כעס מלבך והעבר רעה מ...

34

ספר אורחות צדיקים שער הרצון

 השער השלשה עשר - שער הרצון הרצון זו היא מידה טובה מאד, ואינה נמצאת אלא בנפש נדיבה ויקרה. ומי שיש בו מידת הרצון, מסתפק בכל עניניו כפי מה שיגזור עליו הבורא, יתעלה, ולא יהרהר אחריו. ובעל מידה זאת אינו מצ...

35

ספר אורחות צדיקים שער הקנאה

 השער הארבעה עשר - שער הקנאה הקנאה היא ענף מן הכעס, ואין אדם נמלט ממנה. כי אנחנו רואים, אשר כל בני אדם נמשכים איש אחר רעהו, כי כאשר הוא רואה שחבירו קונה קנין מעניני העולם, הן ממיני מאכלים, הן ממיני בגד...

36

ספר אורחות צדיקים שער הזריזות

 השער החמשה עשר - שער הזריזות הזריזות היא מעלה גדולה לתורה ולמצוות, וגם לענין תקנת העולם הזה, והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא, יתברך. ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה (פסחים ד א) : זריזין מקדימין למצוות. והנ...

37

ספר אורחות צדיקים שער העצלות

 השער הששה עשר - שער העצלות העצלות היא מידה רעה מאד. מי שזאת המידה גוברת בו, עניניו מקולקלים מאד בעולם הזה ובעולם הבא. ועליו אמר שלמה המלך, עליו השלום (משלי כד ל - לא) : "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם א...

38

ספר אורחות צדיקים שער הנדיבות

 השער השבעה עשר - שער הנדיבות הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות, וכשהנדיבות על דרך טובה, אז היא משובחת מאד. ובה יגיע אל מעלות רבות בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שנאמר (משלי יח טז) : "מתן אדם...

39

ספר אורחות צדיקים שער הציקנות

 השער השמונה עשר - שער הציקנות הציקנות זאת המידה היא מגונה ברוב עניניה, ועל הציקן אמר שלמה, עליו השלום (משלי כג ו) : "אל תלחם את לחם רע עין". ואלה מידות צר העין: לא יתן צדקה, ולא ירחם על העניים, וכשיש ...

40

ספר אורחות צדיקים שער הזכירה

 השער התשעה עשר - שער הזכירה הזכירה היא מידה שאין העולם יכול להתקיים [בלעדיה], כי כל משא ומתן של העולם הזה הכל תלוי בזכירה, כי לא היה אדם מאמין לחבירו או מלוה לו אם לא היה זוכר. וכל הענינים שבעולם, כגו...

1234567891011121314151617181920