ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לט

 בפסוק (מל"א י"ט י"א - י"ב) : "ויאמר: צא ועמדת בהר לפני ה', והנה ה' עובר וגו', לא באש ה'" נעלם כ'ט', לפי שלאחר כ"ט יום - ביום ל', בראש חודש, מהפכין אש חדש בגיהנם - "רוח זלעפות"; "כי באש ה' נשפט" (ישעיה...

172

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מ

 ה' שמות לנשמה: נפש, נשמה, רוח, יחידה, חיה [ראשי תיבות בגימטריא] עולה שיח; וכן אותיות של תיבות שניות של ה' חומשים: "בראשית ברא" (בראשית א' א') ; "ויקרא אל" (ויקרא א' א') ; "אלה שמות" (שמות א' א') ; "וי...

173

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מא

 "לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח" (דברים ט"ז כ"א) , בגימטריא מי שקובר רשע אצל צדיק. ואליהו ז"ל לא ניסה לנביאי האשרה כמו נביאי הבעל, כדי שלא לקיים "לא תטע לך אשרה". ד"א, למה לא ניסה נביאי אשרה? - לפי שסמ...

174

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מב

 למה המית האריה הנביא שהיטעה אותו הנביא שיאכל עמו? - לפי שלא אמר לירבעם כשיבש זרועו ובקש שירפאהו, היה לנביא לומר לו: תבקש לע"ז שלך; כמו שאמר אליהו: "קראו בקול גדול" וגו' (מל"א י"ח כ"ז) .

175

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מג

 בכולם כתיב: "שבע על חטאותיכם", ובחיה רעה כתיב: "כחטאתיכם", בגימטריא בין בשוגג ובין במזיד, וחיה רעה באה בחילול השם. ושידים נקראו חיה רעה - "בו תרמוש כל חיתו יער" (תהילים ק"ד כ') ; וצבוע משתנה לז' שנים ...

176

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מד

 "וה' הוא ההלך לפניך" (דברים ל"א ח') , בגימטריא הארון.

177

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מה

 "הנני שולח מלאכי ופינה" (מלאכי ג' א') , סופי תיבות: יחיה - עתיד הקב"ה לשלוח מלאכיו לעתיד, שיפנה דרך המחילות לצדיקים שלא יצטערו בגילגול עצמותם, לכך רמוז יחיה.

178

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מו

 "שש אנכי על אמרתיך" (תהילים קי"ט קס"ב) , דוד אמר פסוק זה על המילה שניתנה באמירה, שנאמר (בראשית י"ז ט') : "ויאמר ה' אל אברם, ואתה את בריתי תשמור"; וכשראה דוד את עצמו ערום בבית המרחץ בלא תפילין ובלא ציצ...

179

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מז

 "ואומר לך בדמיך חיי, בדמיך חיי" (יחזקאל ט"ז ו') , בגימטריא דם המילה והפריעה, שמצלת ישראל מבור גיהנם מים אין בו. אמר הקב"ה: אם תשמרו בריתי, לא אתיר דימכם כמים כדם פרים שאין טעון כיסוי - "שפכו דמם כמים ...

180

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מח

 "בך לאות ולמופת" (דברים כ"ח מ"ו) , בגימטריא כמו מילה בפשוט ובאלב"ם, ומילה נקראת 'אות' בברכת המילה: "חותם באות ברית קודש".

1234567891011121314151617181920