ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספר גימטריאות רות

 [ א ] "אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים" (רות ב' כ') , בגימטריא קנה לו תכריכין. וזהו: "חסד ואמת". [ ב ] "כי זקנתי מהיות לאיש" (רות א' י"ב) - מלמד, איש שלא קיים פירייה וריבייה, אסור ליקח אשה שלא תולי...

132

ספר גימטריאות ליקוטים

 [ א ] "זאיין" - 'זה איין', כל מה שנברא בז' ימים יהיה לאין, שנאמר (תהילים ק"ב כ"ז) : "המה יבלו ואתה תעמוד"; לכך, ז' הבלים בפסוק (קהלת א' ב') : "הבל הבלים". לכך אומרים: "מה אנו, מה חיינו, מה כחינו, מה צ...

133

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן א

 שורש קבלת חכמים, וסוד ומוסר - משפיל רוחו ושותה בצמא את דבריהם. וכששומע מפי קטן יחשוב כשומע מפי גדול, כמו שדוד הקטין את עצמו ואמר: מפי בושת רבי, יפה דנתי? יפה טימאתי? יפה טיהרתי? ולא בושתי. שורש טהרה -...

134

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ב

 בפר' בתר' דסוכה: "ונטמאתם בם" - "פן יש בכם שורש פורה רוש ולענה" (דברים כ"ט י"ז) ; ובפר"ק דע"ז: "פרי מחשבותם". ואם ישתרש רוח זנונים בקרבם, אל זר בקרבו - יתלכלך רמ"ח איבריו, "ותהי עונותם על עצמותם" (יחז...

135

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ג

 גר שנתגייר כנולד דמי, שנאמר: "ועובדיהו היה ירא את ה' מנעוריו", וכבר היה גדול בשנים.

136

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ד

 ומניין לגימטריא מן התורה? - שנאמר (דברים ל"ב מ"ז) : "כי לא דבר רק הוא מכם", בגימטריא גימטריאות. והגימטריאות שבכל ספר זה ישרים כמו שקיבלום אותם שחיברום ממורינו רבינו הרב ר' יהודה החסיד, ואם אחד חסר או ...

137

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ה

 רמ"ח פעמים קורין בתורה בשנה, כנגד רמ"ח איברים - "זאת תורת האדם" (שמ"ב ז' י"ט) . וגשמים יורדים, כשרצופין ג' ימים מוציאים ספר תורה לקרות - "יערף כמטר לקחי" וגו' (דברים ל"ב ב') .

138

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ו

 "יעשה שלום לי, שלום [יעשה] " (ישעיה כ"ז ה') , [ראשי תיבות] ישליש, הרי ספר הפוך - מי שעוסק בתורה ישליש: שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בהלכה. "הלא כתבתי לך שלישים במועצות - [בגימטריא] בברית - ודעת" (משלי...

139

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ז

 "אם נפש אחת תחטא בשגגה ממצות" וגו', ו' פעמים כתיב "לפני ה'" עד כהן משיח, וד' פעמים כתיב בכהן משיח "לפני ה'"; וזהו: "יקרה היא מפנינים" (משלי ג' ט"ו) , "עץ חיים היא" (שם י"ח) . "יקרה היא מפניניים" כתיב,...

140

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ח

 "וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך" (דברים כ"ח י') , [ראשי תיבות]: שי"ן של תפילין.

1234567891011121314151617181920