ספרי הלכה ומנהג

ספרי הלכה ומנהג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 29862 מקורות עבור ספרי הלכה ומנהג. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר אבודרהם סדר תפלת ראש השנה

 תפלת ראש השנה גרסינן בפ"ק דראש השנה (טז, ב) א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן ג' ספרים נפתחים בראש השנה אחד של צדיקים גמורים ואחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים צדיקים גמורים נכתבים ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמ...

52

ספר אבודרהם סדר תפלת יום הכפורים

 סדר תפלת יום הכיפורים ערב יום הכפורים נוהגין במקצת מקומות לשחוט תרנגול לכפרה וכן כתוב בתשובת הגאונים וששאלתם שאנו רגילין לשחוט ערב יום הכיפורים תרנגול ואין אנו יודעים מנהג זה למה אי משום תמורה מאי שנא...

53

ספר אבודרהם סדר תפלת סוכות

 סדר תפלת סוכות ופירושה ערבית נכנסין לבית הכנסת וקורין ק"ש בברכותיה וחותם ופרוש וכו'. ואומר ש"ץ קדיש עד לעילא ומתפללין ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע כמו בפסח אלא שאומר את יום חג הסוכות הזה. ...

54

ספר אבודרהם יום שמיני ושמחת תורה

 ליל שמיני ערבית מתפללין כמו בלילי י"ט. ובמקום את יום חג הסוכות הזה אומר' את יום שמיני חג עצרת הזה. ומקדש שליח צבור בבית הכנסת ואומר זמן כמו שנפרש לקמן. ואוכלין בסוכה מפני שהוא ספק שביעי ואין מברכין על...

55

ספר אבודרהם סדר הפרשיות וההפטרות

 סדר הפרשיות וההפטרות שקורין ומפטירין בכל שנה ממוצאי סוכות ועד מוצאי סוכות אחר בכל שבת פ' א' והפטרה א'. בראשי'. כה אמר האל ה' עד ואחרי לא יהיה והיא בישעיה (מב, ה - מג. י) תולדות נח רני עקרה עד ולקדוש י...

56

ספר אבודרהם סימני המועדים

 סימני המועדים. לעולם לא בד"ו פסח ולא גה"ז עצרת ולא אד"ו ראש השנה ולא אג"ו יום הכפורים ולא זב"ד פורים. לא בד"ו פסח משום לא אד"ו ראש השנה. ואנו פוסלין סי' בד"ו לפסח מפני שאם יבא פסח ביום שני יבא ראש השנ...

57

ספר אבודרהם ארבע פרשיות

 סימני ארבע פרשיות שהן פרשת שקלים ופרשת זכור ופרשת פרה אדומה ופרשת החודש. כבר ידעת כי חודש אדר שני ימים ואם יהיה יום ראשון של אדר ביום חמישי יבא פורים ביום חמישי. וכן בשאר כל הימים לפי שבאותו יום שיהי'...

58

ספר אבודרהם שער התקופות

 שער התקופות דע כי התקופה הראשונה שהיתה בעולם היא תקופת ניסן כי כן היו רז"ל מונין לתקופה כר' יהושע האומר (ר"ה יא, א) בניסן נברא העולם והתקופה הזאת היתה בתחלת ליל רביעי כשנבראו מאורות בתחלת הלילה, והיה ...

59

ספר אבודרהם הלכות ברכות

 הלכות ברכות חייב כל איש ישראל לברך את הבורא ולהודות לו על כל מה שברא בעולמו על כל דבר ודבר ברכתו הראויה לו בזמנים שקבעו להם רז"ל כי כל מה שברא לא בראו אלא לכבודו לצורך האדם ותועלתו שנאמר (תה' ח, ז) תמ...

60

ספר אבודרהם ברכת הלחם זימון ברכת המזון

 השער הראשון: לבאר ברכת הלחם וזמון וברכת המזון: ראיתי להקדים מברכות המאכלים ברכת הלחם לפי שהוא האוכל התדיר על דרך תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם וגם הוא מבחר המאכלים שבו קיום מין האדם וחיותם. דע כי חטה ושע...

1234567891011121314151617181920