מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לא

 ( ב ) קראתי בשם - לעשות ש מלאכתי, את בצלאל: ( ג ) בחכמה - מה שאדם שומע מאחרים ולמד: ובתבונה - מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד: ובדעת - רוח הקדש: ( ד ) לחשוב מחשבת - אריגת מעשה חושב: ( ה ) ובחרשת - לשון...

82

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לב

 ( א ) כי בשש משה - כתרגומו, לשון איחור, וכן בשש רכבו, (שופטים ה כח) , ויחילו עד בוש (שם ג כה) כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות. כסבורים הם, שאותו יום שעלה מן המנין הוא, והו...

83

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לג

 ( א ) לך עלה מזה - ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, לכך נאמר עלה, דבר אחר כלפי שאמר לו בשעת הכעס (שמות לב ז) לך רד, אמר לו בשעת רצון לך עלה: אתה והעם - כאן לא נאמר ועמך: ( ב ) וגרשתי את הכנעני וגו' - שש או...

84

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לד

 ( א ) פסל לך - הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו, ואמר לו הפסולת יהיה שלך, ומשם נתעשר משה הרבה: פסל לך - אתה שברת הראשונות, אתה פסל לך אחרות. משל למלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם השפחות, מתוך קלקול ה...

85

רש"י שמות פרשת ויקהל פרק לה

 פרשת ויקהל   ( א ) ויקהל משה - למחרת יום הכפורים א כשירד מן ההר, והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידים, ב אלא הן נאספים על פי דבורו, ותרגומו ג ואכנש: ( ב ) ששת ימים - הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת...

86

רש"י שמות פרשת ויקהל פרק לו

 ( ה ) מדי העבדה - יותר מכדי ר צורך העבודה: ( ו ) ויכלא - לשון מניעה: ( ז ) והמלאכה היתה דים לכל המלאכה - ומלאכת ההבאה היתה ש דים של עושי המשכן. לכל המלאכה של משכן לעשות אותה ולהותיר: והותר - כמו (שמות...

87

רש"י שמות פרשת ויקהל פרק לז

 ( א ) ויעש בצלאל - לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, א נקראת על שמו:

88

רש"י שמות פרשת ויקהל - פקודי פרק לח

 ( ז ) נבוב לחת - נבוב הוא חלול, וכן (ירמיה נב, כא) ועביו ארבע אצבעות נבוב: נבוב לחת - הלוחות של עצי שטים לכל רוח והחלל באמצע: ( ח ) במראת הצובאת - בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ו...

89

רש"י שמות פרשת פקודי פרק לט

 ( א ) ומן התכלת והארגמן וגו' - שש לא נאמר כאן, ומכאן אני אומר, שאין בגדי שרד הללו בגדי כהונה, שבבגדי כהונה היה שש, אלא הם בגדים שמכסים בהם כלי הקדש בשעת סלוק מסעות, שלא היה בהם שש: ( ג ) וירקעו - כמו ...

90

רש"י שמות פרשת פקודי פרק מ

 ( ג ) וסכת על הארן - לשון הגנה, שהרי מחיצה היתה: ( ד ) וערכת את ערכו - שתי מערכות של לחם הפנים: ( יט ) ויפרש את האהל - הן יריעות העזים: ( כ ) את העדות - הלוחות: ( כב ) על ירך המשכן צפונה - בחצי הצפוני...

1234567891011121314151617181920