מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

רש"י בראשית פרשת ויצא פרק לא

 ( א ) עשה - כנס, כמו (ש"א יד מח) ויעש חיל ויך את עמלק: ( ג ) שוב אל ארץ אבותיך - ושם אהיה עמך, ז אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר ח להשרות שכינתי עליך: ( ד ) ויקרא לרחל וללאה - לרחל תחלה ואחר כך ללאה שהיא...

32

רש"י בראשית פרשת ויצא - וישלח פרק לב

 ( ב ) ויפגעו בו מלאכי אלהים - מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ: ( ג ) מחנים - שתי מחנות, ל של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו: פרשת וישלח   ( ד ) וישלח יעקב מלאכים - מלא...

33

רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לג

 ( ב ) ואת לאה וילדיה אחרונים - אחרון אחרון חביב: ( ג ) עבר לפניהם - אמר אם יבא אותו רשע להלחם, ילחם בי תחילה: ( ד ) ויחבקהו - נתגלגלו רחמיו כשראהו משתחוה כל השתחוואות הללו: וישקהו - נקוד עליו, ויש חול...

34

רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לד

 ( א ) בת לאה - ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, שנאמר (ל טז) ותצא לאה לקראתו (ועליה משלו המשל (יחזקאל טז מד) כאמה כבתה): ( ב ) וישכב אתה - כדרכה: ויענה - שלא כדרכה: ( ג...

35

רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לה

 ( א ) קום עלה - לפי שאחרת בדרך ה נענשת ובא לך זאת מבתך: ( ב ) הנכר - שיש בידכם משלל של שכם: והטהרו - מעבודה זרה: והחליפו שמלותיכם - שמא יש בידכם כסות של עבודה זרה: ( ד ) האלה - מין אילן ו סרק: עם שכם ...

36

רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לו

 ( ב ) עדה בת אילון - היא (לעיל כו לד) בשמת בת אילון, ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה: אהליבמה - היא יהודית, והוא כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בעבודה זרה כדי להטעות ג את אביו: בת ענה ...

37

רש"י בראשית פרשת וישב פרק לז

 פרשת וישב   ( א ) וישב יעקב וגו' - אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך א קצרה, שלא היו ספונים [הגונים] וחשובים לפרש היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורים, פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך...

38

רש"י בראשית פרשת וישב פרק לח

 ( א ) ויהי בעת ההוא - למה נסמכה פרשה זו לכאן, והפסיק בפרשתו של יוסף, ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם, אמרו אתה אמרת למכרו, אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך: ויט - מאת אחיו: עד איש עדלמי - ...

39

רש"י בראשית פרשת וישב פרק לט

 ( א ) ויוסף הורד - חוזר לענין ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ק ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו. ועוד, כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, ר לומר לך מה זו לשם שמים...

40

רש"י בראשית פרשת וישב פרק מ

 ( א ) אחר הדברים האלה - לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו ולגנותו, הביא להם הקב"ה סורחנם של אלו שיפנו אליהם ולא אליו, ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם: חטאו - זה נמצא זבוב בפיילי פוטירי...

1234567891011121314151617181920