מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

רש"י יהושע פרק ד

 ( ב ) שנים עשר אנשים - הם שנזכרי' למעלה להיות נכונים: ( ג ) והעברתם אותם עמכם - כמצות משה לבנות להם מזבח בהר עבל ולכתוב עליהם את דברי התורה ובו ביום באו אל הר עבל ובנו בהם את המזבח והעלו עולות ושלמים ...

192

רש"י יהושע פרק ה

 ( א ) אשר בעבר הירדן ימה - לצד שעברו בני ישראל הוא צד של מערבי ועד עכשיו היו בעבר מזרחי: ( ב ) חרבות צורים - כתרגומו אזמלון חריפין וכן אף תשיב צור חרבו (תהלים פ"ט) , כשהחריפות נהפך לצדדין ואינו חותך י...

193

רש"י יהושע פרק ו

 ( א ) סגרת ומסגרת - כתרגומו אחידא בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש: ( ד ) היובלים - אילים: ( ה ) במשוך - בתקיעה אחרונה בהאריך התוקע את הקול: תחתיה - במקומה: ( ט ) והחלוץ - בני ראובן ובני גד היו עוברים ...

194

רש"י יהושע פרק ז

 ( ב ) עם בית און - אצל בית און: מקדם לבית אל - ממזרח לבית אל: ( ה ) עד השברי' - עד דתברונון: ( ז ) ולו הואלנו - הלואי נמלכנו לשבת בעבר הירדן מזרחה בארץ סיחון ועוג שנכבשה כבר: ( ט ) ומה תעשה לשמך - המש...

195

רש"י יהושע פרק ח

 ( ב ) תבוזו לכם - ואל תחרימו השלל עוד: ( ו ) התיקנו אותם - לשון תיק שנוציאם מתיק העיר דישפורי"ר בלעז ויש לפותרו לשון נתיקה כמו התיקם כצאן לטבחה: ( ז ) והורשתם - ותתרכון: ( ט ) מים לעי - שהעי מקדם לבית...

196

רש"י יהושע פרק ט

 ( ד ) ויעשו גם המה בערמה - כמו שעשו בני יעקב בערמה ובחמור אבי שכם שהיה חוי ויושבי גבעון מן החוי היו כמו שאמור בענין: ויצטירו - עשו עצמם כהולכים בשליחות לשון וציר בגוים שולח, וכל תיבה שתחלת יסודה צד"י ...

197

רש"י יהושע פרק י

 ( יב ) אז ידבר - אמר שירה תחת השמש לפי שאמר לשמש דום, דום מלומר שירה וכל זמן שהוא דומם עומד ואינו מהלך שבכל עת הילוכו הוא אומר שירה ופשוטו של מקרא דום ל' המתנ' כמו אם כה יאמרו אלינו דומו וכן דום לה': ...

198

רש"י יהושע פרק יא

 ( ב ) נגב כנרות - דרום גינוסר: ובנפות דור - פלכי דור קונטדו"ש בלע"ז: מים - מערבה: ( ח ) משרפות מים - תרגם יונתן חרצי ימא שעושין חריצין ומי הים יוצאין לתוכן ונשרפין מחום השמש ונעשים מלח: ( יג ) העומדות...

199

רש"י יהושע פרק יב

 ( א ) אשר הכו בני ישראל - בימי משה: ( ב ) ועד יבק הנחל - ששם גבול ארץ בני עמון סוף מיצר ארץ בני עמון ומשם והלאה היו בני עמון מושלים: ( ה ) וחצי הגלעד גבול סיחון - שם היה מיצר ממשלת סיחון כשאמרנו למעלה...

200

רש"י יהושע פרק יג

 ( א ) והארץ נשארה הרבה מאד - ממה שאמרתי לאברהם נשארה לרשת' שלא נכבשה: ( ב ) גלילות - מרקא"ש בלע"ז: ( ג ) מן השיחור - הוא נילוס הוא נחל מצרים הוא סמוך לתחום מקצוע דרומי' מערבית של א"י כמו שאמר באלה מסע...

1234567891011121314151617181920