זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

תיקוני זוהר תקונא תלתין וארבע

 תקונא תלתין וארבע בראשית ב' נוקבא פתיחא לקבלא מימינא לההוא דגמיל חסד עמה ואמאי דאת י' על רישיה כגוונא דא ג' ובגין דא הרוצה להחכים ידרים אם כן אמאי ג' אחור לב' אלא רזא דמלה ואיש אשר יקח את אחותו בת אבי...

132

תיקוני זוהר תקונא תלתין וחמשא

 תקונא תלתין וחמשא ליום י"ח בראשית בתשר"י אתברי עלמא חסר א' למהוי בראשית דא אדם דאתברי בתשרי ובגין דעתידה ארעא לאתלטייא בגיניה דא הוא ארורה האדמה בעבורך אסתלק מן תשרי ופתח בב' דאיהי ברכה לאתברכא ארעא ו...

133

תיקוני זוהר תקונא תלתין ושיתא

 תקונא תלתין ושיתא בראשית דאיהו שבת בראשית דהא שבע שבתות אינון ולכל חד אית ליה שית ימי המעשה וכל יומא דקודשא בריך הוא הוא אלף שנים הדא הוא דכתיב כי אלף שנים בעיניך וכו' ושבת בראשית שית יומין דיליה אינו...

134

תיקוני זוהר תקונא שבע ותלתין

 תקונא שבע ותלתין ליום י"ט בראשית איהו ברי"ת ודאי כד איהו בלבושין דאלין קליפין דאינון ערלה ופריעה צריך תמן דחילו ועלייהו אתמר לא יהיה לך אלקים אחרים על פני והאי אות לא ירתין ליה אלא ישראל דלית אות ברית...

135

תיקוני זוהר תקונא תמנייא ותלתין

 תקונא תמנייא ותלתין בראשית ברא אלקי"ם פתח ואמר כשושנה בין החוחים וכו' שושנה אית לה חמש עלין מלגו וחמש עלין מלבר ואינון ה"ה שרביט דילה ו' תפוח דילה י' וכלא אלקי"ם חמש אתוון דיליה ה' חמש עלין מלבר ה' חמ...

136

תיקוני זוהר תקונא תשע ותלתין

 תקונא תשע ותלתין ליום כ' בראשית תמן אש"ר דאתמר ביה אשר הוצאתיך וכו' אקי"ק אשר אקי"ק אשר באשרי כי אשרוני בנות ודא אימא עלאה אשר קדשנו במצותיו וצונו על כל פקודא ופקודא דאינון פטר כל רחם דאינון רמ"ח דכלה...

137

תיקוני זוהר תקונא ארבעין

 תקונא ארבעין בראשית שמעי וראי והטי אזנך וגומר בראשית תמן שמע"י תמן ב"ת תמן רא"י שמע"י ש' מן בראשית ב"ת תמן אשתמודע ברישא וסופא דתיבה רא"י תן אשתמודע באמצעיתא כגוונא דא בראשי"ת וכד תהא בחבורא עמיה כגוו...

138

תיקוני זוהר תקונא חד וארבעין

 תקונא חד וארבעין ליום כ"א בראשית תמן תשר"י ודא דרועא תניינא יום תניינא יש"ת חשך סתרו   [דף פא עמוד ב] אשתאר ר' איהי רא"ש השנה ותמן הבדלה בין טוב לרע ובראש השנה מלכא איהו דין וכל ספירן אתקריאו דינין ומ...

139

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותרין

 תקונא ארבעין ותרין בראשית תמן איש דאתמר ביה ויעקב איש תם ודא יומא תליתאה דהא תלת אומנין הוו עד הכא יומא קדמאה ויומא תניינא ויומא תליתאה כל חד אפיק אומנותיה יומא קדמאה אמר ליה ההוא אמון מופלא ומכוסה דא...

140

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותלת

 תקונא ארבעין ותלת ליום כ"ב בראשית תמן את"ר יב"ש ודא איהו ונהר יחרב ויבש בההוא זמנא דאיהו יבש ואיהי יבשה צווחין בנין לתתא ביחודא ואמרין שמע ישראל ואין קול ואין עונה הדא הוא דכתיב (משלי א') אז יקראונני ...

1234567891011121314151617181920