זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תיקוני זוהר תקונא תנינא

 תקונא תנינא בראשית זמנין סגיאין אינון באורייתא ראשית וכל חד אתפרש באתריה קדמאה איהו י"י קנני ראשית דרכו ודא אורייתא דאית בה טעמי ונקודי ואתוון וכמה פקודין דעשה ולא תעשה דכלהו תליין בשם יקו"ק הדא הוא ד...

102

תיקוני זוהר תקונא תליתאה

 תקונא תליתאה ליום ג' בראשית תמן ירא"ת מה אשתאר מאינון אתוון ש"ב ורזא דמלה שב   [דף יח עמוד ב] ביראת י"י ואם לית דחילו לית חכמה כמה דאוקמוהו אם אין יראה אין חכמה בגין דיראה היא אוצרא לחכמה איהי גניזו ד...

103

תיקוני זוהר תקונא רביעאה

 תקונא רביעאה בראשית כתיב פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה י"ק פתחו לי דא אינון תרין עפעפי עינא דאינון פתחין וסגרין ועלייהו אתמר והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה כרובים אלין תרין כרובי עינא פורשי כנפים עפעפי...

104

תיקוני זוהר תקונא חמישאה

 תקונא חמישאה ליום ד' בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה והאי נקודה איהי מחשבה סתימא אדהכי הא אליהו אזדמן לגביה דרבי שמעון אמר ליה רבי רבי והא ב' פתיחא איהי אם כן במאי איהי מחשבה סתימא בה אלא בריש הורמנותא ...

105

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

 [דף כא עמוד א] תקונא שתיתאה בראשית קם רבי שמעון פתח ואמר לאליהו אליהו באומאה עלך במלכות קדישא דאיהי נפילא בגלותא טול רשותא דלא תזוז מינן דהא שכינתא וחילהא נטרין לך מלאכי השרת דאתמר בהון הן אראלם צעקו ...

106

תיקוני זוהר תקונא שביעאה

 תקונא שביעאה ליום ה' בראשית יר"א בש"ת ווי ליה לסמא"ל כד קודשא בריך הוא ייתי למפרק לשכינתא ולישראל בנהא ותבע מניה ומשבעין אומין ומממנן דילהון כל עאקון דעאקו לישראל בגלותא בגין דקדם דגלו ישראל גלי ליה ק...

107

תיקוני זוהר תקונא תמינאה

 תקונא תמינאה בראשית ש' שמי"ם יר"א שמי"ם יר"א בי"ת דיליה דאיהו רא"ש בי"ת דחיל ליה בביתיה דא הוא בראשית ואיהו וממנן דיליה לא דחילו מניה וחריבו ביתיה בית ראשון ובית שני ובגין דא וחפרה הלבנה דאיהי נחש אשת...

108

תיקוני זוהר תקונא תשיעאה

 [דף כד עמוד ב] תקונא תשיעאה ליום ו' בראשית יר"א שבת דאיהי שכינתא דעלה אתמר מחלליה מות יומת דעאלו אויבים בחלל דילה דאיהו קדש קדשים ואתמר בהון את מקדש י"י טמא חלל ממלכה ושריה ושפחה עאלת באתר דגבירה דאיה...

109

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

 תקונא עשיראה בראשית שי"ר תא"ב והאי איהו שיר משובח מכל השירים תאב מכל השירים ועליה אתמר שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלו הכי אוקמוהו והאי שיר מתי יתער בזמנא דיתאבדון סמא"ל וממנן דיליה חייביא מן עלמ...

110

תיקוני זוהר תקונא חד סר

 [דף כו עמוד ב] תקונא חד סר ליום ד' בראשית בר"א שי"ת ומאי ניהו שית היכלין אלקי"ם אימא עלאה עלייהו דאיהי היכלא שביעאה וכמה דאימא עלאה אפיקת שית הכי אימא תתאה אפיקת שית ומאי ניהו את השמים ואת הארץ ואינון...

1234567891011121314151617181920