זוהר ומפרשיו

זוהר ומפרשיו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4521 מקורות עבור זוהר ומפרשיו. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

תיקוני זוהר תקונא חמשין וארבע

 תקונא חמשין וארבע בראשית ברא אלקי"ם את השמים עץ החיים ואת הארץ כל עץ נחמד למראה והארץ היתה תהו ובהו דא עץ הדעת טוב ורע ודא רזא תהו עמק רע בהו עמק טוב ודא עץ הדעת טוב ורע כי שם בלל י"י שפת כל הארץ ומהכ...

152

תיקוני זוהר תקונא חמשין וחמש

 [דף פח עמוד א] תקונא חמשין וחמש ליום כ"ח בראשית ברא בי"ת רא"ש ואינון אבא ואימא ברא תרגום ברא איהו עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר ונהר יוצא מעדן אית עדן ואית עדן הדא הוא דכתיב (תהלים ל"ו) ונחל עדניך תשקם עד...

153

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

 תקונא חמשין ושיתא בראשית ברא אלקי"ם אלקי"ם הא אוקמוה תמן דחילו מסטרא דאת ה' (נ"א ה"י) דאיהי לשמאלא דאף על גב דאת י' איהו רחמי באתר דשלטא ה' עלה נוקבא אתקריאת כגוונא דא ק"י ורזא אתגלייא (בי"ה ק"א וא"ו ...

154

תיקוני זוהר תקונא שבע וחמשין

 [דף צא עמוד ב] תקונא שבע וחמשין ליום כ"ט בראשית תרי שב"א ואינון תרין נקודין תרי יצירות דאתמר בהון וייצר י"י אלקי"ם מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכו' תא חזי כמה נ...

155

תיקוני זוהר תקונא תמניא וחמשין

 תקונא תמניא וחמשין בראשית ברא אלקי"ם איהי את בת יחידה איהי בת מלך פנימה איהי את אמתא דילה ועלה אתמר ויפל י"י אלקי"ם תרדמה על האדם ויישן וכו' מאי ויסגור פתח רבי שמעון ואמר ויריחו סוגרת ומסוגרת מאי וירי...

156

תיקוני זוהר תקונא תשעה וחמשין

 תקונא תשעה וחמשין ליום ל' בראשית כי באש י"י נשפט דאינון כתנות עור דצריך בהון הבדלה כד אמרין ישראל בורא מאורי האש ואמרין המבדיל בין אור לחשך   [דף צג עמוד א] חשך אוכם כתנות עור דיליה אוכמין דאתמר בהון ...

157

תיקוני זוהר תקונא שתין

 תקונא שתין בראשית דא ברי"ת דאתמר ביה עץ החיים והא אוקמוה ובהפוכא תבי"ר דגרים תבירו לאדם הראשון ודא עץ הדעת טוב ורע טוב איהו אילנא ההוא דכתיב ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ואיבא דיליה ...

158

תיקוני זוהר תקונא חד ושתין

 תקונא חד ושתין ליום ל"א בראשית דא מחשבה אלקי"ם דא אימא עלאה עובדא דתרוייהו דחילו ורחימו את השמים דא קלא ואת הארץ דא דבורא ובכלא חאבו אדם וחוה אפרישו בין אבא ואימא דאינון מחשבה ועובדא ובין קול ודבור דא...

159

תיקוני זוהר תקונא שתין ותרין

 תקונא שתין ותרין בראשית תמן ב"ת תמן א"ש בההוא זמנא אסתלק קודשא בריך הוא משכינתיה ואשתארת בת יחידה הדא הוא דכתיב איכה ישבה בדד ורזא דמלה ויקרא י"י אלקי"ם אל האדם ויאמר לו איכה איה כ"ה אמר ליה אף על גב ...

160

תיקוני זוהר תקונא שתין ותלת

 תקונא שתין ותלת ליום ל"ב בראשית ברא אלקי"ם מאי אלקי"ם מי אלה ועל האי מי אתמר מי הגיד לך כי ערום אתה וגומר אשר צויתיך ההיא דאתמר בה אשר קדשנו במצותיו וההיא דאתמר בה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים דהיא...

1234567891011121314151617181920