דרשות ודרושים

דרשות ודרושים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1957 מקורות עבור דרשות ודרושים. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

בינה לעיתים דרוש כד

 דרוש שני לשבת הגדול הא לחמא עניא, די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח. השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין [הגש"פ] . העצמית שבכוונות אשר ...

152

בינה לעיתים דרוש כה

 דרוש שלישי לשבת הגדול בפרק ערבי פסחים [פסחים קטז א]: רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו; ואלו הן: פסח, מצה ומרור. פסח - על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים; מצה...

153

בינה לעיתים דרוש כו

 דרוש ליום ראשון של פסח - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות [מיכה ז, טו] בראשית רבה, פרשה ע [ו]: "ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים" [בראשית כח, כא]. רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: נטל הקדוש - בר...

154

בינה לעיתים דרוש כז

 דרוש ראשון ליום שני של פסח - חג המצות לה' [ויקרא כג, ו] פרק קמא דסוטה [ה ב]: אמר ר' יהושע בן לוי: בא וראה, כמה גדולים נמוכי הרוח! שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה - שכר עולה בידו; מקריב מנחה - שכ...

155

בינה לעיתים דרוש כח

 דרוש לשבת וחול המועד של פסח - נפלאות אשר לא נבראו [שמות לג, י] שמות רבה, פרשה כ"ג [א]: "אז ישיר משה" [שמות טו, א]. הדא הוא דכתיב [תהלים צג, ב]: "נכון כסאך מאז מעולם אתה" - אמר רבי ברכיה בשם רבי אבהו: ...

156

בינה לעיתים דרוש כט

 דרוש ליום שביעי של פסח - על שירת קריעת ים סוף, אשירה לה' כי גאה גאה [שמות טו, א] מדרש רבה [ש"ר כג, ד]: דבר אחר: "אז ישיר משה" [שמות טו, א] - הדא הוא דכתיב [משלי לא, כו]: "פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על ...

157

בינה לעיתים דרוש ל

 דרוש שני לשירת הים - נורא תהילות [שמות טו, יא] מדרש תהלים [שוח"ט, פט]: "עולם חסד ייבנה" [תהלים פט, ג] - משל, למה העולם דומה וכבודו של הקדוש - ברוך - הוא? למלך שהיו לו אוצרות מלאות כל טובה, ואמר: על מה...

158

בינה לעיתים דרוש לא

 דרוש ליום שמיני של פסח - בחיפזון יצאת מארץ מצרים [דברים טז, ג] מדרש חזית [שהש"ר ד, יב]: "שני שדיך" [שה"ש ד, ה] - אלו משה ואהרן. מה שדים הללו, אין אחד מהם גדול מחבירו - כך היו משה ואהרן. הדא הוא דכתיב ...

159

בינה לעיתים דרוש לב

 עיניכם הרואות את כל מעשה ה' [דברים יא, ז] מדרש חזית [שהש"ר ג, כא]: שאל ר' שמעון בן יוחאי את ר' אליעזר בר' יוסי, אמר לו: אפשר ששמעת מאביך: מהו "בעטרה שעיטרה לו אמו" [שה"ש ג, יא]? אמר לו: הן. אמר לו: הא...

160

בינה לעיתים דרוש לג

 על אשר חנני הוא, יתברך, להשלים ספר "גידולי תרומה" שלי, משנה התורה הזאת על ספר [דברים יז, יח] פרק קמא דברכות [ג ב]: "חצות לילה אקום להודות לך" [תהלים קיט, סב]. ודוד בפלגא דליליא הוה קאי? מאורתא הוה קאי...

1234567891011121314151617181920