גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נ

 א"מ אין כהן מברך את ישראל עד שישא אשה, ובני א"י מברך עד שלא ישא אשה.

172

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נא

 א"מ אין טוענין לולב בשבת, אבל נוטלין הדס, ובני א"י טוענין לולב והדס ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, שנאמר: ולקחתם, אפילו בשבת.

173

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נב

 (בני א"י מתירין חלב דאייתרא ב"ב אוסרין אותו).

174

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נג

 א"מ מתירין פול ששלקו גוי, וכן חגבים, ובני א"י אוסרין, מפני שמערבין שלוקין של בשר בשלוקיהן של פירות.

175

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נד

 א"מ אין תוקעין לפני ביאת שבת, ובני א"י תוקעין ג' תקיעות.

176

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן נה

 א"מ הכהנים נושאין כפיהם ג' פעמים ביום הכפורים ובני א"י ד' פעמים ביום: שחרית, מוסף, מנחה, נעילה.

177

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הקדמה ותוכן העניינים

 הקדמת המעתיק רבינו יצחק אלברצלוני ז"ל (שהיה בדורו של רבינו אלפסי ז"ל ככתוב בתשבץ חלק א' סימן ע"ב ע"ש). זה ספר החיבור הקרוי ספר המקח והממכר שהעתיק רבינו האי הגאון בן רבינו שרירא הגאון ריש מתיבתא נוחם ל...

178

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער א

 מה שהוא קרוי מכר ואיזהו דבר שיקרא מכר ושלא יקרא מכר ושער זה לכמה דרכים. הדרך הראשון עקרו של מקח וממכר שאדם נותן ונוטל שיקח חפץ ויתן חפץ וישלם המכר ולית דין ולית דיין ודבר זה במכר אבל במתנה אינו כן. הד...

179

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ב

 מי הוא הדבר שיתקיים בו המכר ומה הוא הדבר שלא יתקיים בו המכר מתחלק לכמה דרכים. הדרך הראשון אין מכר מתקיים אלא בדבר שיש בו מששא דומיא דגוף אדם שיש בו ארך ורחב ועומק ושלשה יסודות הללו אתה מוצא בכל דבר שי...

180

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ג

 מי הוא המוכר שיתקיים לו המכר ומי הוא אשר לא יתקיים לו המכר שהוא מוכר. תדע שאין המכר מתקיים אלא ממי שהוא בן דעת ובן דעת זה מתחלק לכמה דרכים במי שהביא סימנים ומי שלא הביא סימנים ומספר שניו. הדרך הראשון ...

1234567891011121314151617181920