גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מ

 א"מ נוגעין בבעילה בצינור באמה, כדרך שנברא, ובני א"י באצבע.

162

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מא

 א"מ עושין שני י"ט, ובני א"י יום אחד, כמצות התורה.

163

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מב

 א"מ אוסרין שיברכו הכהנים לישראל וראשם פרוע, ובני א"י (אין) מברכין כהנים לישראל וראשם פרוע.

164

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מג

 א"מ מתפלל אדם י"ח ברכות בלחש, ובני א"י בקול רם, להרגיל העם.

165

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מד

 א"מ אין סופרין העומר אלא בלילה, ובני א"י ביום ובלילה.

166

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מה

 א"מ מוהלין בתער, ובני א"י בסכין.

167

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מו

 א"מ עושין רפואה למילה בגלל חמורים וכמון, ובני א"י אין עושין.

168

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מז

 א"מ קורין בפרשה שליח צבור והעם, ובני א"י קורין העם פרשה וש"ץ סדרים.

169

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מח

 א"מ עושין שמחת תורה בכל שנה, ובני א"י לג' שנים ומחצה.

170

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מט

 א"מ מכבדין את התורה בכניסה, ובני א"י בכניסה ויציאה, כתורה וכהלכה, שנאמר: וכפתחו עמדו כל העם.

1234567891011121314151617181920