גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כ

 א"מ בשעה שיש לפניהם תורמוסין ופרי עץ, מברכין על פרי העץ ומניחין פרי האדמה, ובני א"י מברכין על התורמוסין, שהכל בכלל אדמה.

142

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כא

 א"מ בוצעין על ב' ככרות בשבת, שהן דורשין: לחם משנה ובני א"י אין בוצעין אלא על ככר אחד, שלא להכניס כבוד ערב שבת בשבת.

143

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כב

 א"מ פורשין כפיהם בתעניות ובט' באב בערבית, ובני א"י אין פורשין אלא בשחרית, אלא ביום הכפורים בלבד.

144

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כג

 א"מ אין שוחטין בהמה שנולדה עד ח' ימים, ובני א"י שוחטין אותו אפילו בן יומו, שאין בן שמונה אלא לקרבן.

145

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כד

 א"מ אין מזכירין מזון בברכת המזון, ובני א"י עושין מזון עקר, שהכל טפילה למזון.

146

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כה

 א"מ אין רואין טבעת קידושין, ובני א"י רואין טבעת קידושין גמורין.

147

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כו

 א"מ פודין מעשר שני ונטע רבעי אפילו באחד, ובני א"י אין פודין אלא בג'.

148

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כז

 א"מ כותבין שתים בגט מעשר עשר אותיות, ובני א"י שלש מעשר עשר אותיות.

149

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כח

 א"מ מברכין את החתן בשבע ברכות, ובני א"י בג'.

150

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן כט

 א"מ ש"צ מברך ברכת כהנים בקהל, ובני א"י אין ש"צ מברך ב"כ בקהל, שדורשין: ושמו את שמי, שאסור לאדם להשים את השם, אא"כ הוא כהן.

1234567891011121314151617181920