גאונים

גאונים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3979 מקורות עבור גאונים. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן י

 א"מ מתירין שומן של גוים, שאומרים שאינו מקבל טומאה, ובני א"י אוסרין אותו מפני ג' דברים, משום חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, ומשום גיעולי גוים, ומשום חלב טמא שמערבין בו.

132

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יא

 א"מ אומרים נדה משמשת כל צרכי הבית, חוץ מג' דברים: ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו, ובני א"י אינה נוגעת בדבר לח, ולא בכלים שבבית, ומדוחק התירו להניק את בנה.

133

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יב

 א"מ אין פותחין לפני המת במועד, ובני א"י פותחין לפניו

134

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יג

 א"מ אין קורעין את הגט, ובני א"י קורעין אותו.

135

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יד

 א"מ מכניסין את האבל בבית הכנסת בכל יום ובני א"י אין מכניסין אותו אלא בשבת בלבד.

136

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן טו

 א"מ אין מקנחין במים, ובני א"י מקנחין, מן הדא: דור טהור בעיניו וכו'.

137

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן טז

 א"מ שוקלין בשר במועד, ובני א"י אפילו לתלותו בכף מאזנים מפני העכברים אסור, מן הדא: אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר

138

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יז

 א"מ מוהלין במים ונותנין על פניהם, מהדא דכתיב: וארחצך במים, ובני א"י מוהלין בעפר, מן הדא: גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו.

139

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יח

 א"מ אין בודקין אלא בריאה בלבד, ובני א"י בודקין בי"ח טריפות.

140

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן יט

 א"מ אין מברכין על היין אלא מזוג, ובני א"י מברכין עליו כשהוא חי.

1234567891011121314151617181920