אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוזן

   אוזן. אבר השמיעה, באדם ובבהמה.  הפרקים: א. צורת האוזן; ב. מומים באוזן; ג. דינים התלויים באוזן; ד. האוזן בתורת סימן.   א. צורת האוזן. שלשה חלקים באוזן: הבשר המקיף מסביב לאוזן; הפנים שבתוך האוזן; הסחו...

82

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוטם

   אוטם. בנין סתום בלי חלל בקרקעיתו של בית המקדש.  שש אמות התחתונות ממאה האמות של גובה ההיכל* הוא האוטם 1 , והוא "בנין אטום 2 , שבונים בגוף הקרקע יסוד ועליו מעמידים את הכתלים" 3 . ויש סוברים שהיסוד המו...

83

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אויר (כמקום)

   אויר }א{. אויר של מקום ידוע, שהדבר הנמצא בו דינו כאילו נמצא באותו מקום.  הפרקים: א. בחצר; ב. בארבע אמות; ג. ברשויות לשבת; ד. במקוה; ה. בשדה; ו. למעשר.   א. אויר חצר. כשם שחצרו של אדם קונה לו 1 , כך ...

84

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אויר (מקומות קדושים)

   אויר }ב{. אויר של מקומות המקודשים, שיש עליו הקדושה של מקומו.  הפרקים: א. אויר עזרה; ב. אויר מזבח; ג. אויר שיתין; ד. אויר כלי שרת; ה. אויר ירושלים; ו. אויר בית הכנסת.   א. אויר עזרה. אויר עזרה יש לו ...

85

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אויר ארץ העמים

   אויר ארץ העמים. ע"ע ארץ העמים : אוירה 1 .

86

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אויר כלי חרס

   אויר כלי חרס. ע"ע כלי חרס.

87

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אויר שאין סופו לנוח

   אויר שאין סופו לנוח. דבר שנמצא באוירו של מקום, וידוע לנו שלא ינוח באותו מקום.  בשני מקומות נסתפקו בגמרא אם אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא - בקנין ובקרבנות: בקנין - זרק ארנק של הפקר 1 , או של מת...

88

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוכל

   אוכל. כל דבר שיש עליו תורת אוכל לענין טמאת-אוכלין* .  הפרקים: א. מהו אוכל; ב. תורת אוכל בבעלי חיים; ג. תורת אוכל במפרכסת; ד. תורת אוכל באבר ובשר המדולדלין; ה. תורת אוכל באוכלים שנפסדו; ו. אוכל המיוח...

89

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוכל נפש

   אוכל נפש. אוכל שמלאכתו מותרת ביום טוב, ושכלי מלאכתו אסור למשכן.  הפרקים: א. במלאכת יום טוב; ב. באיסור משכון.   א. במלאכת יום טוב. אוכל נפש, שמלאכתו מותרת ביום טוב 1 , נחלקו תנאים בגדרו, אם הוא אוכל ...

90

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אולם

   אולם. בנין לפני ההיכל שבבית-המקדש* .  הפרקים: א. מקומו, מדתו ותבניתו; ב. פתח האולם; ג. הכלים שהיו באולם; ד. קדושת האולם.  האולם הוא אחד משלשת הדברים שהם עיקר בבנין הבית: האולם, הקודש וקודש הקדשים, ו...

1234567891011121314151617181920