אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבת ישראל

   אהבת ישראל. מצות אהבת כל אחד מישראל כגופו ואיסור לשנאותו.  הפרקים: א. המצוה; ב. איסור שנאת ישראל.   א. המצוה. מצות עשה לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר: ואהבת לרעך כמוך 1 , לפיכך צריך לספר ב...

72

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהדריה לאסורא קמא

   אהדריה לאסורא קמא. איסור שאופן מיוחד ממנו הותר, ועל פרט ידוע מאותו האופן יש לימוד שאסור, אין אומרים שהאיסור הקודם הותר לגמרי, ואיסור חדש חל עליו, אלא הכתוב החזירו לאיסורו הקודם בכל חומרו.  הפרקים: א...

73

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהל (שבת)

   אהל. דבר הסוכך מלמעלה להגן מן השמש או מן הגשמים וכיוצא, שאסור לעשותו בשבת ויום טוב.  הפרקים: א. עשייתו וסתירתו בשבת; ב. איזהו אהל; ג. אהל עראי.   א. עשייתו וסתירתו בשבת. אסור לעשות אוהל קבוע בשבת, ו...

74

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהל המת

   אהל המת. דבר המאהיל על המת, או שהמת מאהיל עליו.  הפרקים: א. הבאת הטומאה; ב. חציצת אהל; ג. אהל בתוך אהל; ד. שיעור האהל; ה. שיפועי אהלים; ו. התפשטות האהל; ז. עשייתו וכחו של האהל; ח. אהל של אדם וכלים; ...

75

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהל זרוק

   אהל זרוק. אהל המיטלטל ממקום למקום.  הפרקים: א. בחציצה בפני הטומאה; ב. של בעלי חיים; ג. של פשוטי כלי עץ; ד. במסילת הברזל ואוירון; ה. בהבאת הטומאה; ו. בבית המנוגע; ז. בספרי קדש; ח. בשבת.   א. בחציצה ב...

76

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהל מועד

   אהל מועד. ע"ע משכן .

77

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, או לחלק

   או לחלק. יש צורך במלה "או" בשביל לחלק שני דברים הנאמרים יחד ובלעדיה הרי הם מחוברים.  הפרקים: א. בלשון התורה; ב. בלשון חכמים; ג. בלשון בני אדם.   א. בלשון התורה. מחלוקת תנאים היא: איש אשר יקלל את אבי...

78

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוב

   אוב. כישוף מגיד נסתרות ועתידות לנשאלים בו.  הפרקים: א. מהות האובות; ב. עושה אוב; ג. שואל באוב; ד. מקטר לשד; ה. אוב וידעוני ביחד; ו. מצות תמים תהיה; ז. ספיריטיזם.   א. מהות האובות. כמה אופנים של מעשה...

79

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אודיתא

   אודיתא (יש קורין: אודיתא). הודאה הנמסרת מאדם על דבר השייך לו, שהוא של פלוני, אף על פי שיודעים שהדבר אינו של פלוני.  הפרקים: א. טיבה וגדריה; ב. הדברים שאודיתא מועילה בהם; ג. התחייבות באודיתא; ד. אודי...

80

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוהב

   אוהב. אוהבו של אדם, שבא לדונו ולהעידו.  הפרקים: א. אוהב לדון; ב. אוהב להעיד.   א. אוהב לדון. דיין שהוא אוהבו של אחד מבעלי הדין, אינו רשאי לדונם 1 .  שני סוגי אוהב הם: א) שושבינו או רעו כנפשו; ב) סתם...

1234567891011121314151617181920