אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדם עשוי למשמש בכיסו

   אדם עשוי למשמש בכיסו. אדם יודע בחסרון או יתרון מעותיו, לפי שרגיל למשמש בכיסו בכל שעה.  הפרקים: א. בחסרון מעות; ב. ביתרון מעות.   א. בחסרון מעות. המוצא מעות מפוזרות שאין בהן סימן הרי אלו שלו, שאנו או...

62

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדם עשוי שלא להשביע את עצמו

   אדם עשוי שלא להשביע את עצמו. מטבעו של אדם לומר שהוא חייב לאחרים, שלא להראות את עצמו שבע ועשיר.  הפרקים: א. המודה; ב. התובע; ג. ההודאה; ד. הטענה.  כלל זה משמש אמתלא* למודה בפני עדים שהוא חייב לפלוני,...

63

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדם קרוב אצל עצמו

   אדם קרוב אצל עצמו. אין אדם נאמן להעיד על עצמו בין לטובתו ובין לרעתו, כי אדם קרוב לעצמו וקרוב פסול לעדות, בין לזכות ובין לחובה.  הפרקים: א. גדר הקורבה לעצמו ומקורה; ב. תוצאות מהגדרת הקורבה לעצמו; ג. ...

64

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדני השדה

   אדני השדה. בריות שדומות בצורתן לאדם.  הפרקים: א. מהותן ושמן; ב. דינם כחיה או כאדם.   א. מהותן ושמן. אדני השדה נזכרו בחז"ל יחד עם בריות שאינן מצויות בישוב: קופות, קופד וחולדת הסנאין 1 . נקרא בר נש דט...

65

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדר

   אדר. החודש השנים עשר למספר החדשים 1 .  הפרקים: א. הקביעות; ב. דיני החודש; ג. אדר ראשון ואדר שני; ד. חודש העיבור בכלל שנה.   א. הקביעות. ראש חדש אדר הוא שני ימים: ביום שלשים לשבט ולמחרתו, שהוא ראשון ...

66

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדר שני

   אדר שני. ע"ע אדר .

67

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אדרכתא

   אדרכתא. שטר שבית דין כותבים לתובע לגבות על פיו את נכסי הנתבע.  הפרקים: א. הוראת השם; ב. זמני כתיבתה במלוה ופקדון; ג. סדר כתיבתה; ד. אדרכתא על נכסי יתומים.   א. הוראת השם. אדרכתא הוא לשון רודף ומשיג,...

68

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבה

   אהבה. ע"ע ברכות קריאת שמע 1 .

69

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבת ה'

   אהבת ה'. מצות אהבת ה' בכל לבו ונפשו ומאודו.  הפרקים: א. המצוה ומהותה; ב. עבודה מאהבה; ג. להאהיבו על אחרים; ד. אהבה בעת צרה; ה. אהבה במסירת נפש.   א. המצוה ומהותה. מצות עשה לאהוב את ה', שנאמר 1 : ואה...

70

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אהבת הגר

   אהבת הגר. מצות אהבת הגר (נכרי שנתגייר).  מצות עשה לאהוב את הגר* , שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר 1 : ואהבתם את הגר 2 , כלומר שנעשה לו טובה ונגמול אתו חסד כפי הראוי והיכולת 3 . מצוה זו נוספת על מצו...

1234567891011121314151617181920