אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגדה

   אגדה. דברי אמונה, חכמה ומוסר, ספורים ומשלות, שאין בהם הלכה.  הפרקים: א. מהותה; ב. חיוב לימודה; ג. ספרי אגדה; ד. אין למדין מאגדה.   א. מהותה. האגדה היא חלק מחלקי התורה שבעל פה: דברי תורה כולם אחת, מק...

42

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגדל

   אגודל (או: גדל). בוהן היד, בתורת מדה בשיעורי הלכה.  הפרקים: א. רוחב אגודל; ב. קשר אגודל.   א. רוחב אגודל. אגודל שנזכר בתורת מידה בכמה הלכות, כמו בשיעורי טומאה 1 , בספר תורה 2 , באורך חוטי הציצית 3 ,...

43

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגוז

   אגוז. גודל האגוז בתורת מידה בשיעורי הלכה.  אגוז בתורת שיעור ("כאגוז") נאמר בהלכות אלו: בהוצאת שבת של מוכין 1 ואבנים של בית הכסא 2 ; באתרוג, לדעת ר' מאיר 3 ; בחבית של חרס שניקבה כשיעור זה שלא תקבל טו...

44

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגלאי מלתא למפרע

   אגלאי מלתא למפרע. דבר שנתהוה בו מצב ידוע, ואנו אומרים שנתגלה הדבר שמצב זה היה קיים בו קודם לכן.  הפרקים: א. כשבירורו בעתיד; ב. כשבירורו אפשרי בהווה; ג. כשהדבר איננו; ד. גדרו והבדלו מברירה.  בשני מוב...

45

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרוף

   אגרוף. גודל האגרוף, בתורת מידה בשיעורי הלכה.  אגרוף בתורת שיעור ("כמלא אגרוף") נאמר באהל-המת* : חור שבכותל שלא נעשה בידי אדם, בשיעור זה מביא את הטומאה מאהל לאהל 1 ; אהל הרחב כמלא אגרוף, שלא נעשה ביד...

46

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרת בקורת

   אגרת בקורת. שטר הכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין.  כשבית דין מוכרים נכסי יתומים, או נכסי הלוה שלא מדעתו, או גזבר המוכר נכסי הקדש, כותבים אגרת בקורת 1 , וזוהי הכרזה* 2 . לשון "בקורת" שעל ידי ההכר...

47

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרת מזון

   אגרת מזון. שטר של חיוב מזונות.  שני סוגי אגרות מזון הם: א) הנוגע לחיוב מזונות של האשה והבנות של מי שמת או שהלך למדינת הים; ב) הנוגע לחיוב שקיבל על עצמו לזון את בת אשתו. בכל אחד מהם פירושים שונים.  ב...

48

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרת מרד

   אגרת מרד. שטר שכותבים בית דין לבעל על אשתו, או לאשה על בעלה, שמרדו מתשמיש 1 .  כותבים אגרת מרד על ארוסה, שאינה רוצה להינשא 2 . וכן נשואה המורדת על בעלה מתשמיש, כותבים לו אגרת מרד 3 , ואפילו כשהיא נד...

49

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרת רשות

   אגרת רשות 1 (יש גורסים: רשות). אגרת שאילת שלום, שאינה של חובה, או אגרת השלטון, או של מינוי והרשאה.  הפרקים: א. כתיבתה בחול המועד; ב. קריאתה בשבת; ג. קיום על פי אגרת רשות; ד. פסוקים באגרת.   א. כתיבת...

50

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגרת שום

   אגרת שום. שטר של שומת נכסים על ידי בית דין.  הפרקים: א. מהותה; ב. סדר כתיבתה; ג. אגרת שום בחול המועד; ד. אגרת שום במציאה.   א. מהותה. נחלקו ראשונים: יש אומרים שאגרת שום היא ששמו בית דין נכסי לוה למל...

1234567891011121314151617181920