אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבני שהם ואבני מלואים

   אבני שהם ואבני מלואים. ע"ע אבני חשן ואפוד .

32

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבק

   אבק -. מה שאינו עיקר האיסור, אלא צד קל שבו, כמו אבק העולה מדבר הנכתש במכתשת 1 .  הפרקים: א. אבק רבית; ב. אבק שביעית; ג. אבק עבודה זרה; ד. אבק לשון הרע.  ארבע אבקות הן: אבק רבית, אבק שביעית, אבק עבוד...

33

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבר המדלדל

   אבר המדלדל. ע"ע אבר מן החי .

34

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבר מן החי

   אבר מן החי. איסור אכילת אבר שנפרש מבעל חי בעודנו חי.  הפרקים: א. האיסור ומקורו; ב. מיני הבעלי חיים; ג. האברים; ד. האכילה; ה. אימתי חל האיסור; ו. אבר המדולדל; ז. איסורו לבני נח.   א. האיסור ומקורו. א...

35

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבר מן המת

   אבר מן המת. ע"ע מת.

36

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבר שהנשמה תלויה בו

   אבר שהנשמה תלויה בו. אבר, שחיות האדם, או הבהמה, תלויה בו, להיות כל הגוף טפל לו ונמשך אחריו.  הפרקים: א. איזהו אבר שהנשמה תלויה בו; ב. בקדשי מזבח; ג. בערכין, קדשי בדק הבית ונזירות; ד. במכירה; ה. בבכו...

37

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אברים (באדם)

   אברים }א{. אברי אדם, מן החי ומן המת.  האברים של אדם, חי או מת, חשיבותם בתורת אבר היא לענין טומאת אהל, שאין להם שיעור ומטמאים בכל שהוא 1 . ואין חשיבות אברים אלא באברים שיש להם בשר גידים ועצמות, אבל א...

38

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אברים (בקרבנות)

   אברים }ב{. אברי קרבן עולה*, הטעונים הקרבה על המזבח.  אברים שהוזכרו בקרבן עולה 1 , מובנם לא אברים פרטיים, אלא חלקי הקרבן שמקריבים על המזבח. "ונתח אתה לנתחיה" 2 , מתרגם אונקלוס: "ויפלג יתה לאברהא". וא...

39

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגב

   אגב. אחד הקנינים של מטלטלים. כשנקנים מטלטלים וקרקעות ביחד ונעשה מעשה הקנין הראוי בקרקע, נקנים המטלטלים אגב הקרקע, מבלי צורך לעשות בהם קנין מיוחד.  הפרקים: א. הקנין, מקורו ותנאיו; ב. סוגי ההקנאות באג...

40

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אגד

   אגד. חבור של דברים נפרדים, על ידי מקום המצרפם או על ידי כריכתם.  הפרקים: א. אגד כלי; ב. אגד גוף; ג. אגד על ידי כריכה.   א. אגד כלי. הוציא בשבת חפצים שונים בתוך כלי אחד מרשות לרשות, נחלקו אמוראים אם ...

1234567891011121314151617181920