אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבלות

   אבלות. חובות ואיסורים המוטלים על האדם כשמת אחד מקרוביו.  הפרקים: א. מצות האבלות ומקורה; ב. על מי חייבים להתאבל; ג. התחלת האבלות; ד. אבלות יום ראשון; ה. אבלות שבעה; ו. אבלות שלשים; ז. אבלות שנים עשר ...

22

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבן המנוגעת

   אבן המנגעת. ע"ע בית המנגע 1 .

23

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבן מסמא

   אבן מסמא 1 . אבן המפסקת בין הטומאה לדבר הנטמא, והדבר שעל האבן אינו מכביד על מה שמונח תחתיה, או, לדברי אחרים, אפילו שמכביד, אבל אינו מזיז.  הפרקים: א. פירוש אבן מסמא ומשמעה; ב. בטומאת מרכב ומושב של ז...

24

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבן משכית

   אבן משכית. אבן רצפה להשתחוות עליה.  הפרקים: א. פירוש אבן משכית; ב. איסור השתחויה; ג. איזו השתחויה אסורה; ד. מקום האיסור; ה. עשיית אבן משכית.   א. פירוש אבן משכית. אבן משכית, שהוזכרה בתורה 1 לאיסור ה...

25

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבן שתיה

   אבן שתיה. אבן יסוד ברצפת המקדש.  הפרקים: א. מקומה ומדתה; ב. העבודה עליה.  ל"שתיה" במובן יסוד נאמרו שלשה טעמים: א) האבן הזאת היא יסוד לעולם, שממנה הושתת, שנאמר: מציון מכלל יפי אלהים הופיע 1 , כלומר: ...

26

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבנט

   אבנט. חגורה שהיה הכהן חוגרה על כתנתו, והוא אחד מארבעה בגדי-כהונה* .  הפרקים: א. אבנט של כהן גדול; ב. אבנט של כהן הדיוט; ג. מדת האבנט וסדר לבישתו; ד. לבישת אבנט שלא בשעת עבודה; ה. כפרת האבנט.   א. אב...

27

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבני היכל ועזרות

   אבני היכל ועזרות. האבנים שבונים בהן את המקדש והעזרות.  הפרקים: א. איכותן; ב. חציבתן; ג. סיתותן; ד. שלימותן; ה. נתיצתן.   א. איכותן. כשבונים ההיכל והעזרה בונים באבנים גדולות, שנאמר: אבנים גדלות אבנים...

28

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבני השדה

   אבני השדה. ע"ע אדני השדה .

29

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבני חשן ואפוד

   אבני חשן ואפוד. אבנים יקרות הקבועות בחושן ובאפוד.  הפרקים: א. אבני חושן; ב. אבני אפוד; ג. המשותף לאבני החשן והאפוד; ד. אבני שהם ואבני מלואים.   א. אבני חושן* . שתים עשרה אבנים יקרות היו בחושן, מסודר...

30

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבני מזבח

   אבני מזבח. האבנים שבונים בהן את המזבח.  הפרקים: א. נגיעת ברזל באבני מזבח; ב. שלימותן; ג. איסור נתיצתן.   א. נגיעת ברזל באבני מזבח. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית 1 , אין גזית אלא גזוזות, ש...

1234567891011121314151617181920