אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דנין דברי תורה מדברי קבלה

   אין דנין דברי תורה מדברי קבלה. ע"ע דברי קבלה 1 .

192

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דנין קל וחמר מהלכה

   אין דנין קל וחומר מהלכה. ע"ע הלכה למשה מסיני : מידות התורה בהלמ"מ 1 .

193

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דרך בני אדם להתחכך בכתלים

   אין דרך בני אדם להתחכך בכתלים. אין מטבעם של בני אדם ללכת ברשות הרבים סמוך ממש על יד הכותל.  הפרקים: א. בנזיקין; ב. בשבת; ג. בקנינים.   א. בנזיקין. הגודר את גדרו בקוצים, וצמצם את ראשי הקוצים שלא יהיו...

194

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין הולכין בממון אחר הרוב

   אין הולכין בממון אחר הרב. אין רוב נחשב כראיה מספקת להוציא ממון על ידו.  הפרקים: א. הכלל וטעמו; ב. סוגי הרוב בממון; ג. יחסי החזקות להרוב.   א. הכלל וטעמו. כלל זה אמור בגמרא בנוגע למוכר חפץ לחברו והלו...

195

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין היקש למחצה

   אין הקש למחצה. ע"ע הקש 1 .

196

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין היתר מצטרף לאסור

   אין התר מצטרף לאסור. ע"ע התר מצטרף לאסור 1 .

197

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין הלכה כשיטה

   אין הלכה כשיטה. כשאמרו בתלמוד שפלוני ופלוני מהתנאים או מהאמוראים עומדים בשיטה אחת, הרי זה מוכיח שאין הלכה כמותם.  כלל זה אמור בגאונים 1 וראשונים 2 , ויש לו מקור בגמרא: "לאו הלכתא איתמר אלא שיטה איתמ...

198

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין הלכה כתלמיד במקום הרב

   אין הלכה כתלמיד במקום הרב. רב ותלמיד שנחלקו, הלכה כהרב.  כלל זה לא נזכר בתלמוד גופו, אבל נמצא בגאונים ובראשונים 1 .  לא אמרו כלל זה אלא בתלמיד היושב לפני רבו ונחלקו הרב עם התלמיד פנים בפנים, וסימן ל...

199

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין חבין לאדם אלא בפניו

   אין חבין לאדם אלא בפניו. אין אדם נעשה שליח לחברו שלא מדעתו, אם הדבר שהוא עושה בשבילו הוא לחובתו.  הפרקים: א. בגט אשה; ב. בשחרור עבד; ג. בפקדון והרשאה; ד. במכירה; ה. במתנה ובכל דבר זכות; ו. בקנין חצר...

200

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין חוטא נשכר

   אין חוטא נשכר. ע"ע לא יהא חוטא נשכר .

1234567891011121314151617181920