אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבוקה

   אבוקה. אור הבא מחיבור של עצים או של נרות דולקים, ופירושה כמו חבוקה, שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבה 1 .  הפרקים: א. מהותה של אבוקה; ב. אבוקה, במקום שצריכים לאור.   א. מהותה של אבוקה. שני נרות ביחד הם ...

12

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבות (האומה)

   אבות }א{. אבות האומה, אברהם יצחק ויעקב.  הפרקים: א. השם אבות; ב. שמות הפרטיים של האבות; ג. היחס; ד. זכות-אבות; ה. גירות האבות.   א. השם אבות. אין קורין אבות אלא לשלושה 1 , פרט לשבטים 2 . ולא מפני שא...

13

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבות (ברכה בתפילה)

   אבות }ב{. הברכה הראשונה של תפלת שמנה-עשרה*.  ברכה זו נקראת בשם "אבות" 1 , על שם שמזכירים בה את האבות. הזכרה זו למדו מפסוק: מנין שאומרים אבות? שנאמר 2 : הבו לה' בני אלים 3 , הזכירו לפניו את אילי הארץ...

14

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבות הטומאות

   אבות הטמאות. טומאות, המטמאות אדם וכלים, ועושות את הנטמא מהן ראשון לטומאה.  הפרקים: א. מספר אבות הטומאה; ב. כח הטומאה של אב הטומאה; ג. דברים שאינם נעשים אב הטומאה; ד. אבות הטומאה מדברי סופרים.  אב הט...

15

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבות מלאכות

   אבות מלאכות. המלאכות העיקריות האסורות בשבת, המשמשות מקור להמלאכות-התולדות, הדומות להן 1 .  הפרקים: א. האבות ומנינם; ב. גדר האב; ג. תולדות וגדרן; ד. חיובי האבות והתולדות.   א. האבות ומנינם. אבות המלא...

16

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבות נזיקין

   אבות נזיקין. אופני הנזק, המפורשים בתורה 1 , שאדם עושה לחברו, על ידי גופו, או על ידי רכושו.  הפרקים: א. מספר האבות; ב. תכונת האבות; ג. תשלומיהם.   א. מספר האבות. במשנה 2 מפורשים ארבעה אבות: א) השור, ...

17

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבי אבות הטומאה

   אבי אבות הטמאה. הדרגה הגבוהה ביותר של טומאת מת*, שעושה את הנטמא בה לאב-הטמאה* .  השם אבי אבות הטומאה הוזכר בראשונים 1 . במשנה ובתלמוד לא הוזכר שם זה, וכן הרמב"ם קורא אף את המת עצמו בשם אב הטומאה 2 ....

18

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אביב

   אביב. א) זמן בישול התבואה, ונקרא "זמן אביב", או "אביב של תקופה"; ב) הבישול של התבואה, ונקרא בתלמוד "אביב" סתם.  הפרקים: א. אביב של תקופה; ב. אביב של תבואה; ג. יתרון התקופה על התבואה.  שמור את חדש הא...

19

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אביזריהו

   אביזריהו. דינים הנמשכים מאיסורים ידועים ושייכים אליהם.  אביזרייהו 1 נחשבים בכלל גוף האיסורים שאליהם הם שייכים. ולפיכך כשם שעל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים אם אונסים לאדם לעבור עליהם יהרג-ואל-...

20

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבל

   אבל. ע"ע אבלות .

1234567891011121314151617181920