אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

   אין אשה מעזה פניה בפני בעלה. חזקה אין אשה מעיזה לשקר בפני בעלה בדבר שהוא יודע האמת.  הפרקים: א. טיבה של החזקה; ב. תחום פעולתה של החזקה; ג. תנאי החזקה.   א. טיבה של החזקה. נאמנותה של האשה על ידי חזקה...

182

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו

   אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו. בית דין מאוחר אינו יכול לבטל תקנות וגזרות של בית דין שקדם לו.  על פי התורה אשר יורוך 1 , אלו התקנות והגזרות והמנהגות שבית דין הגדול מורים לרבים כדי לחזק הדת ...

183

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין בשול אחר בשול

   אין בשול אחר בשול. ע"ע מבשל .

184

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין גוזרים גזרה וכו' אא"כ רוב הצבור...

   אין גוזרין גזרה על הצבור אלא אם כן רב הצבור יכולין לעמד בה. אין בית דין רשאים לגזור גזרה 1 שאין רוב הצבור יכול לקיימה.  בית דין שנראה להם לגזור גזרה* או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכים להתיישב בדבר ...

185

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין גזרה שוה למחצה

   אין גזרה שוה למחצה. ע"ע גזרה שוה .

186

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דבר שבערוה פחות משנים

   אין דבר שבערוה פחות משנים. ע"ע דבר שבערוה 1 .

187

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דוחין נפש מפני נפש

   אין דוחין נפש מפני נפש. אין ממיתים נפש אחת כדי להציל נפש אחרת.  הפרקים: א. במעוברת; ב. בהצלה מרוצח; ג. בעריות.   א. במעוברת. האשה שהיתה מקשה לילד ויצא רובו של ולד אין נוגעין בו, מפני שאין דוחין נפש ...

188

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דחוי אצל מצוות

   אין דחוי אצל מצות. ע"ע דחוי : דחוי במצוות 1 .

189

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דנין אפשר משאי אפשר

   אין דנין אפשר משאי אפשר. אין למדים דין בדבר שמציאותו אפשרית מבלעדי אותו דין, מדבר שאין מציאותו אפשרית מבלעדיו.  הפרקים: א. בבנין אב; ב. בהיקש; ג. בגזרה שוה; ד. בקל וחומר.   א. בבנין-אב* . מחלוקת תנא...

190

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין דנין דברי תורה מדברי סופרים

   אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא דברי סופרים מדברי תורה ולא דברי סופרים מדברי סופרים. ע"ע דברי סופרים 1 .

1234567891011121314151617181920