אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו

   אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. חזקה שאדם מטבעו איננו יכול לכפור את חובו בפניו של בעל החוב.  הפרקים: א. טיב החזקה; ב. תועלתה; ג. הגבלות בחזקה; ד. ביטול החזקה.   א. טיב החזקה. בטיבה של חזקה 1 זו נחלק...

162

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו

   אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. מטבעו של אדם שאיננו רואה ממונו הולך לאיבוד ונמנע מלהצילו.  חזקה 1 זו משמשת נימוק להתיר לאדם לעבור על איסור בשני מובנים: א) בתורת גדר בפני איסור אחר, שאם לא נתיר לו לעבור...

163

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו

   אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. ע"ע דבר שאינו ברשותו 1 .

164

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו

   אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. ע"ע דבר שאינו שלו : בהקדש 1 .

165

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

   אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ע"ע דבר שלא בא לעולם 1 .

166

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם משטה בשעת מיתה

   אין אדם משטה בשעת מיתה. אין דרכו של אדם לומר לחברו בשעת מיתה שחייב לו ממון, דרך שחוק והשטאה*.  תבע אדם לשכיב מרע שחייב לו ממון והוא הודה לו, חייבים יורשיו לשלם, שאף על פי שבריא שהודה צריך לומר אתם ע...

167

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם משים עצמו רשע

   אין אדם משים עצמו רשע. אין אדם נאמן להעיד על עצמו שעשה עברה.  הפרקים: א. גדרו; ב. בחיוב ממון; ג. משים עצמו רשע שנאמן.   א. גדרו. המעיד על עצמו, שעשה מעשה רשע, אינו נפסל לעדות על פיו 1 , לפי שאדם-קרו...

168

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מתפיס במומין

   אין אדם מתפיס במומין. מטבעו של אדם שאיננו רוצה לישא אשה ולקנות חפץ שיש בהם מומים.  הפרקים: א. בנשואי אשה; ב. במקח וממכר.   א. בנשואי אשה. חזקה 1 זו משמשת הוכחה לברר אם הבעל שמצא מומים באשה אחר הנשוא...

169

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

   אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. חזקה שאין אדם מישראל בועל בעילת זנות, אם הוא יכול להתכוין שתהיה בעילת קדושין ואישות.  הפרקים: א. בבעילת גרושתו; ב. בקדושי תנאי; ג. בקדושי טעות וקטנים; ד. כנימוק לתקנה...

170

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם עושה קנוניא על הקדש

   אין אדם עושה קנוניא על הקדש. אין דרכו של אדם לעשות תחבולה להוציא בערמה מן ההקדש* דבר שהקדישו.  הפרקים: א. בשכיב מרע; ב. בבריא.  בגדר כלל 1 זה יש מחלוקת אם הוא בנוי על יסוד החזקה שאין-אדם-חוטא-ולא-לו...

1234567891011121314151617181920