אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אילן

   אילן. עץ, בתורת צמח הנבדל בדיניו מזרעים* וירקות*.  הפרקים: א. מהותו; ב. אילנות מיוחדים; ג. חנטתו; ד. יניקתו; ה. מצוות שבאילנות; ו. מצוות שבפירות; ז. בממונות והקדשות; ח. בתורת מחובר לקרקע; ט. אילן סר...

152

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אילת השחר

   אילת השחר. ע"ע עמוד השחר.

153

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אימורים

   אימורים. ע"ע אמורים 1 .

154

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו

   אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ע"ע דבר שאינו שלו 1 .

155

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם דן גזרה שוה מעצמו

   אין אדם דן גזרה שוה מעצמו. ע"ע גזרה שוה : קבלתה מפי רב 1 .

156

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת

   אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. משל לבעל* ואשתו שאינם יכולים לדור ביחד, כשאחד מהם צריך להיזהר תמיד מהשני ממכשול או מקטטה וקפידא.  כלל זה משמש נימוק בין לאי התקיימותם של הנשואים מעיקרם ובין לביטולם על ...

157

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם חוטא ולא לו

   אין אדם חוטא ולא לו. אין אדם עשוי לחטוא בשביל הנאתם של אחרים.  חזקה 1 זו, הבנויה על יסוד תכונת נפש של האדם, נאמרה ביחס לחטא במעשה ובדיבור. במעשה: סתם רועה חשוד הוא, שמרעה בהמותיו בשדות של אחרים, והר...

158

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם טורח בסעודה ומפסידה

   אין אדם טורח בסעדה ומפסידה. אין אדם עשוי לטרוח בסעודת נשואין לחנם, כשיודע שהנשואין לא יהיו קיימים.  חזקה 1 זו, הבנויה על יסוד טבע האדם, השתמשו בה בשני אופנים: לשעבר ולהבא. לשעבר, בתורת נאמנות ובירור...

159

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מוציא דבריו לבטלה

   אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אין אדם אומר דברים שאין להם קיום, ואנו תולים שבודאי נתכוין בדבריו לאופן אחר, שיש לו קיום, אף שאינו במשמעות הפשוטה של לשונו.  הפרקים: א. גדרו; ב. בערכין והקדשות; ג. בנזירות...

160

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין אדם מעיד על עצמו

   אין אדם מעיד על עצמו 1 (או: אין אדם נאמן על ידי עצמו 2 ). ע"ע אדם קרוב אצל עצמו וע' שבויה.

1234567891011121314151617181920