אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איבה

   איבה. איבה בין אדם לאדם, שלמניעתה תקנו חכמים תקנות ידועות.  הפרקים: א. בין בעל לאשתו; ב. בין אב לבניו; ג. בין אדם לחברו; ד. בין ישראל לנכרי.   א. בין בעל לאשתו. כמה תקנות תקנו חכמים לזכות הבעל כדי ל...

142

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אידי דטריד למפלט לא בלע

   אידי דטריד למפלט לא בלע. דבר העסוק לפלוט מה שבתוכו, אינו יכול באותה שעה לבלוע דבר אחר.  הפרקים: א. בשחיטה; ב. במליחה; ג. בבישול ובצלי; ד. בהגעלה.   א. בשחיטה. השוחט בסכין של נכרי, נחלקו אמוראים: רב ...

143

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אידיהן של עכו"ם

   אידיהן 1 של עכו"ם. חגים של עכו"ם, שבהם נאסרו יחסים ידועים בין ישראל לעכו"ם.  הפרקים: א. משא ומתן; ב. שאלה והלואה; ג. פרעון; ד. משלוח דורון; ה. שאלת שלום; ו. האידים; ז. לפניהם ולאחריהם; ח. בזמן הזה. ...

144

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איום

   איום. בית דין מטילים אימה על אדם שלא יאמר שקר ושיאמר אמת.  הפרקים: א. על עדים; ב. על הנשבע; ג. על סוטה.   א. על עדים. האיום משתנה בתוכנו לפי סוגי העדים: עדי ממונות, עדי נפשות, ועדי קדוש-החודש*.  מאי...

145

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אייר

   אייר. החודש השני למספר החדשים 1 .  הפרקים: א. הקביעות; ב. השם; ג. דיני החודש.   א. הקביעות. ראש חודש אייר הוא שני ימים: ביום שלשים לניסן ולמחרתו, שהוא הראשון באייר, שחודש ניסן לעולם מלא 2 . אייר לעו...

146

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איל

   איל. כבש זכר בגיל ידוע.  כל מקום שנאמר בתורה איל או אילים הם בני שנתיים 1 , שאיל לשון קשה, כמו שנאמר: ואת אילי הארץ 2 , ואף כאן קשה בן שתי שנים 3 . ועוד שבקרבנות נאמר: כבש בן שנתו 4 , למדנו שאיל גדו...

147

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איל העם

   איל העם. איל למוסף* יום הכפורים, שמקריבים משל צבור 1 .  בעבודת יום הכפורים שבפרשת אחרי נאמר: ומאת עדת בני ישראל יקח וגו' ואיל אחד לעלה 2 , ובמוספים שבפרשת פנחס נאמר בין שאר קרבנות יום הכפורים: איל א...

148

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, איל נזיר

   איל נזיר. קרבן שלמים, שהנזיר* חייב להביא ביום מלאת ימי נזרו, נוסף על החטאת והעולה שהוא מביא.  הפרקים: א. חובת איל נזיר; ב. שחיטתו; ג. בישול בשרו; ד. תנופתו; ה. אכילתו.   א. חובת איל נזיר. חובת הנזיר...

149

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אילו של אהרן

   אילו של אהרן. האיל לעולה שהכהן הגדול מקריבו ביום הכפורים.  האיל לעולה עם הפר לחטאת שכהן גדול מביא אותם ביום הכפורים מכשירים אותו לבוא אל קודש הקדשים 1 , והוא נקרא אילו של אהרן 2 .  "ויצא ועשה את עלת...

150

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אילונית

   אילונית. אשה שאינה ראויה לילד מטבע ברייתה, כאיל זכר 1 .  הפרקים: א. סימניה וזמנה; ב. גדלותה ובגרותה; ג. באונס ומפתה; ד. בנשואין; ה. במיאון; ו. ביבום; ז. בהשקאת סוטה; ח. אמה העבריה.   א. סימניה וזמנה...

1234567891011121314151617181920