אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחזוקי אסורא לא מחזקינן

   אחזוקי אסורא לא מחזקינן. אין חוששים לאיסור, בדבר שאיננו רואים בו ריעותא.  הפרקים: א. בטרפות; ב. בשאר איסורים.   א. בטרפות. עוף שנפל לאור ולא נשתנה מראה בני מעיו, מותר לאכלו צלי, ואין צריך לשלקו מקוד...

132

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחי האב

   אחי האב. אחי אביו בתורת איסור ערוה 1 .  הפרקים: א. האיסור; ב. החיוב.   א. האיסור. נוסף לאזהרת התורה על משכב-זכור*, הזהירה באופן מיוחד על הבא על אחי אביו, שנאמר: ערות אחי אביך לא תגלה 2 , ופירשו בבא ...

133

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחיזת עינים

   אחיזת עינים. הטעיית עיני הרואים, שנדמה להם שרואים דבר פלא ותמהון.  לא תעוננו 1 , אלו אוחזי עינים 2 , אוחז וסוגר עיני הבריות ומראה להם כאילו עושה דברים של פלא והוא אינו עושה כלום 3 , "והוא מין גדול מ...

134

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחרי רבים להטות

   אחרי רבים להטות. ע"ע רוב.

135

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחריות

   אחריות. חובת ערבות של הנכסים במקרה של אי-תשלום האדם וחיוב תשלומין המוטל על האדם במקרה של הפסד.  הפרקים: א. אחריות נכסים בהלואה; ב. אחריות ואחריות נכסים במכירה ובמתנה; ג. בפרעון ובהשבה; ד. בנדרי הקדש...

136

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחריות טעות סופר

   אחריות טעות סופר. קבלת אחריות קיימת אפילו כשלא נזכרה בשטר, ואין חסרונה אלא טעות הסופר.  הפרקים: א. בשטרי הלואה; ב. בשטרי מכר; ג. בחליפין; ד. במתנה; ה. בכתובה; ו. בנכסים העתידים לבוא.   א. בשטרי הלוא...

137

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אחשביה

   אחשביה. דבר שמצד עצמו אינו חשוב, ומקבל חשיבות על ידי מעשה או מחשבה של האדם.  הפרקים: א. בשיעורים; ב. באכילה; ג. במשקים; ד. במקום; ה. גדרי "אחשביה"; ו. "אחשביה" לגבי אחרים.  בכמה הלכות אין הדין חל אל...

138

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אטר

   אטר. אדם שכח יד ימינו או רגל ימינו פחות משמאלו.  הפרקים: א. סימניו; ב. בתפילין; ג. כתיבת אטר; ד. בעבודה בבית המקדש; ה. בחליצה; ו. בהזאת מצורע; ז. בקיום מצוות הנעשות בימין; ח. במזוזה, בהסיבה ובדינים ...

139

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אי אפשי בתקנת חכמים

   אי אפשי בתקנת חכמים. אדם יכול לומר איני רוצה בתקנה שתיקנו חכמים לטובתי.  הפרקים: א. תקנה לטובת צד אחד; ב. תקנה לטובת שני צדדים; ג. בירושה.  תקנות חכמים לטובת האדם באות בשני אופנים: א) תקנה לטובת צד ...

140

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אי אפשר לצמצם

   אי אפשר לצמצם. שני דברים הבאים כאחד, או שני דברים השוים במדה, אי אפשר לכוין שיבואו בדיוק בזמן אחד ממש, או שיהיו שוים במדתם בדיוק מוחלט.  הפרקים: א. בידי שמים; ב. בידי אדם.  בפירושו של "אי אפשר לצמצם...

1234567891011121314151617181920