אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורח

   אורח. אכסנאי המתארח בביתו של חברו.  הפרקים: א. יחסו לבעל הבית; ב. הנהגתו בסעודה; ג. דינים שונים באכסנאי.  דיני אורח ברובם הם מהלכות דרך ארץ, וקובעים את יחסיו עם בעל הבית המארחו, את הנהגתו בסעודה וכי...

112

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורח בזמנו בא

   אורח 1 בזמנו בא. ראיית הדם של הנשים באה בוסת* הקבוע.  הפרקים: א. לשעבר; ב. לעתיד; ג. לבירור; ד. במובן שלילי.  "אורח בזמנו בא" הוא חזקה 1א שבטבע הגוף, ונאמרה במובנים אלה: א) לשעבר: אחר זמן הוסת אנו א...

113

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורים ותמים

   אורים ותמים. כח אלהי הפועל בחושן* , שמשיב לשואליו בעניני צבור של ישראל.  הפרקים: א. שמם ומהותם; ב. השאלה באורים ותומים; ג. במי נשאלים; ד. דברים הטעונים אורים ותומים; ה. אורים ותומים בבית שני.   א. ש...

114

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורכתא

   אורכתא. ע"ע הרשאה 1 .

115

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אותו ואת בנו

   אותו ואת בנו. איסור שחיטת בהמה עם ולדה ביום אחד.  הפרקים: א. האיסור ומקורו; ב. באיזו בהמה אסור; ג. איזו שחיטה אסורה; ד. זכות הקדימה.   א. האיסור ומקורו. ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 1 , ...

116

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אותיות

   אותיות. האותיות של כתב-אשורי* , שבספר תורה, תפילין ומזוזות.  הפרקים: א. צורתן; ב. היקף גויל; ג. אותיות שנפסקו; ד. אותיות גדולות וקטנות; ה. אותיות משונות; ו. חסר ויתר; ז. מנין האותיות בתנ"ך; ח. אותיו...

117

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אזהרה

   אזהרה. מצות התורה שלא לעשות דבר האסור.  הפרקים: א. האזהרה ופעולתה; ב. לשונות האזהרה; ג. אזהרת עשה; ד. העונשים הטעונים אזהרה.   א. האזהרה ופעולתה. האזהרה היא אחד משני חלקי המצוות שבתורה: הציווי לעשות...

118

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אזוב

   אזוב. עשב בשם זה, שמשתמשים בו למצוות ידועות.  הפרקים: א. מהותו; ב. שיעורו וכמותו.  בארבעה מקומות הצריכה תורה את השימוש באזוב. בפסח מצרים: ולקחתם אגדת אזוב וגו' 1 ; בטהרת-מצורע* : וצוה הכהן ולקח למטה...

119

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אזכרות

   אזכרות. שמותיו של הקב"ה.  הפרקים: א. האזכרות וקדושתן; ב. קידוש האזכרות; ג. שמות שהם חול; ד. כתיבת האזכרות; ה. איסור הזכרת שם שמים לבטלה; ו. איסור בזיונן.   א. האזכרות וקדושתן. שלשה סוגי אזכרות הם: ש...

120

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אח

   אח }א{. אדם ביחס לבני אביו או לבני אמו.  הפרקים: א. קרבת אחוה מן התורה; ב. אח פסול.   א. קרבת אחוה מן התורה. אחים נקראים בין שנולדו מאב אחד ואם אחת, ובין שנולדו מאב אחד בלבד, שנאמר בבני יעקב: שנים ע...

1234567891011121314151617181920