אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונאת הגר

   אונאת הגר. איסור להונות את הגר.  המאנה את הגר* בממון עובר בשלשה לאוין: משום אל תונו איש את אחיו 1 , האמור באונאת כל ישראל; משום ולא תונו איש את עמיתו 2 , האמור באונאת-דברים* של כל ישראל; משום ולא תל...

102

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונן

   אונן. ע"ע אנינות 1 .

103

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונס (הכרח)

   אונס }א{. הכרח המביא את האדם נגד רצונו לעשות מעשה, או מונע אותו מלעשות דבר שהיה ברצונו לעשות.  הפרקים: א. סוגי אונסים וגדריהם; ב. באונס בעבירות; ג. בגיטין; ד. בקדושין; ה. בשבועות ונדרים; ו. במכר ומת...

104

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונס (בועל)

   אונס }ב{. הבועל נערה בתולה בעל כרחה 1 .  הפרקים: א. חובתו בתשלומי קנס; ב. חובתו בתשלומי צער, בושת ופגם; ג. למי הוא משלם; ד. אנוסות שאין להן קנס; ה. חובתו לקחת האנוסה לאשה; ו. איסור הגירושין.   א. חו...

105

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אופה

   אופה. האופה פת בשבת.  הפרקים: א. איסורו, מקורו וגדרו; ב. אפיה מערב שבת; ג. הנאפה בדיעבד.   א. איסורו, מקורו וגדרו. אפיה היא אחת מל"ט אבות המלאכות שמנו חכמים במשנה 1 . איסורה מפורש בתורה: ויאמר אלהם ...

106

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוצרי פרות

   אוצרי פרות. האוגרים פירות, למכרם אחר כך בשעת היוקר 1 .  דברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות שמנים וסלתות, אסור לאצור בארץ ישראל 1א , והוא הדין לכל שאר דברים שהם מאכל אדם 2 , פרט לכמון ותבלין ופלפלין 3...

107

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אוקי ממונה בחזקת מריה

   אוקי ממונא בחזקת מריה. ע"ע המוציא מחברו עליו הראיה 1 , חזקת מטלטלין ; חזקת ממון ; חזקת מרא קמא .

108

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אור

   אור. שימוש לאור מסויים - השמש, הנר וכו' - במצוות ובאיסורים.  הפרקים: א. הטעונים אור; ב. האסורים להיעשות לאור.   א. הטעונים אור. המצוות התלויות באור, ודיניהן, מהם שטעונים אור היום, מהם שטעונים אור הל...

109

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורג

   אורג. המכניס חוטי ערב בין חוטי שתי בשבת.  אריגה היא אחת מל"ט אבות המלאכות שמנו חכמים במשנה 1 . במלאכת המשכן היתה אריגה של היריעות 2 , ומכיון שכל מה שהיתה מלאכה במשכן הוא אב, לכן האריגה היא אב מלאכה ...

110

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אורז

   אורז. מין ממיני הזרעים* .  הפרקים: א. מהותו; ב. ברכתו; ג. בחמץ ומצה; ד. בחלה; ה. בחדש.   א. מהותו. נחלקו הפוסקים אם אורז הוא "מיל" 1 ( Mil בצרפתית; בגרמנית: Hirse ; באידיש: הירז) 2 או שהוא "ריז'ו" 3...

1234567891011121314151617181920