אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומא

   אומא. אחד משני החלקים העיקריים של הריאה, שמהם מתפרדות האונות 1 .  הפרקים: א. השם; ב. טריפות מיוחדות באומא.   א. השם. השם אומא לא הוזכר בגמרא, והוזכר לראשונה בגאונים וראשונים 2 . קראוה אומא לפי שהיא ...

92

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומד

   אומד. הערכת שיעור של מדה, או של כוח ידוע, לפי ההשערה.  הפרקים: א. בתרומה גדולה; ב. בתרומת מעשר; ג. במעשר; ד. בגחלים לקטורת; ה. בלקט; ו. בביטול איסורים; ז. במלקות; ח. למיתה ולנזקין; ט. בחולה.   א. או...

93

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומדנא

   אומדנא. הערכת כונת האדם במעשה ידוע או בדיבורו; קביעת המציאות של המעשה על ידי הערכת תנאים ונסיבות ידועים.  הפרקים: א. גדרי האומדנא; ב. אומדנא מוכחת בממונות; ג. בגילוי דעת בממונות; ד. אומדנא מוכחת באי...

94

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומות העולם

   אומות העולם. ע"ע בן-נח 1 .

95

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומן

   אומן. העובד בקבלנות, או כשכיר יום, בביתו או אצל בעל העבודה.  הפרקים: א. שמירת אומן; ב. אומן שקלקל; ג. סילוק אומנים; ד. זכויות האומן.   א. שמירת אומן. כל האומנים שומרי שכר הם 1 , אם קבלו עליהם לעשות ...

96

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומן קונה בשבח כלי

   אומן קונה בשבח כלי. אומן שקיבל חומר לעשות ממנו כלי, השבח שהשביח בכלי שייך לו, עד שיתן לו השוכר את שכרו.  הפרקים: א. קנין האומן וגדריו; ב. תשלומי נזק השבח; ג. בקדושי אשה; ד. בטבילת כלים; ה. בגירושין;...

97

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומר מותר

   אומר מתר. חשב על דבר האסור שמותר לעשותו ועשהו.  הפרקים: א. בחיוב חטאת; ב. בחיוב גלות; ג. באיסורי שבועה; ד. באיסורי הקדש; ה. בקנין באיסור; ו. בחיוב קנס; ז. באיסור אשת איש; ח. בענינים שונים.  ברוב המק...

98

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונא

   אונא. אחד מהחלקים המתפרדים כמו כנפים 1 מעיקר הריאה* , שהיא האומא* , ופירושה - אוזן 2 .  הפרקים: א. מספר האונות וצורתן; ב. חסר; ג. יתיר; ד. חליף; ה. שיעור אונא; ו. האונות בעופות.   א. מספר האונות וצו...

99

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונאה

   אונאה. הונאת אדם את חברו במשא ומתן, בין מצד המוכר, שמכר ביותר משויו, בין מצד הלוקח, שלקח בפחות משויו.  הפרקים: א. איסור אונאה; ב. אונאת שתות; ג. אונאה פחות משתות; ד. אונאה יתר על שתות; ה. זמן תביעת ...

100

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אונאת דברים

   אונאת דברים. צער, שאדם גורם לחברו, על ידי דיבור.  כשם שיש אונאה* במקח וממכר, כך יש אונאה בדברים 1 , שלא יאמר אדם לחברו דברים שיכעיסוהו ויבהילוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם 2 , שנאמר: ולא תונו א...

1234567891011121314151617181920