אנציקלופדיה תלמודית

אנציקלופדיה תלמודית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3903 מקורות עבור אנציקלופדיה תלמודית. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, א (אות)

   א. האות הראשונה מכ"ב אותיות* של אל"ף-בי"ת.  הפרקים: א. צורת האות; ב. אלפי"ן גדולות וקטנות; ג. א' במקום ע'; ד. א' במקום ה'; ה. א' במקום תנועה; ו. א' בתורת ראשון.   א. צורת האות. צורת אות א', כמו צורת...

2

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב א (מוליד)

   אב }א{. המוליד ביחס לזרעו.  הפרקים: א. היחס; ב. חזקת אב; ג. נאמנות האב; ד. זכויות האב; ה. חובות האב; ו. אבהות על עובר; ז. טבעו של אב; ח. אבהות בבעלי חיים; ט. אב שלא על ידי ביאה.   א. היחס. ישראל הבא...

3

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב ב (ערוה)

   אב }ב{. אביו בתורת איסור ערוה 1 .  לאו מיוחד יש בתורה, נוסף על הלאו של משכב-זכור*, שלא לגלות ערות האב במשכב זכור: ערות אביך וגו' לא תגלה 1א , ופירושו אביך ממש 2 . רבי יהודה דורש ערות אביך זו אשת אבי...

4

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב ג (עיקר)

   אב }ג{. עיקר המשמש מקור לדברים אחרים הנלמדים ממנו, או הנמשכים ממנו.  לכל אבות ישנן תולדות 1 . סוגי האבות והיחס שבינם להתולדות הם שונים. כשהאב מוליד בדרכי ההיקש והסברא, הוא משמש מקור הגיוני להתולדות ...

5

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב ד (חודש)

   אב }ד{. החודש החמישי למנין החדשים 1 .  הפרקים: א. הקביעות; ב. השם; ג. דיני החודש.   א. הקביעות. ראש חודש אב הוא יום אחד: ביום שלשים לתמוז, שהוא אחד באב, שתמוז לעולם חסר 2 . ואב לעולם מלא, בן שלשים י...

6

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב בית דין

   אב בית דין. הגדול שבסנהדרין, אחרי הנשיא.  הפרקים: א. מינויו ותפקידו; ב. כבוד אב בית דין; ג. אב בית דין בזמן הזה.   א. מינויו ותפקידו.   בבית-דין-הגדול* שבמקדש, הנקרא סנהדרי גדולה ומנינו שבעים ואחד, ...

7

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב הטומאה

   אב הטמאה. ע"ע אבות הטמאות .

8

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אב מלאכה

   אב מלאכה. ע"ע אבות מלאכות .

9

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבדה

   אבדה. דבר הנאבד מבעליו שלא מדעתם והמוצאו חייב להשיבו.  הפרקים: א. אבדה שאין בה סימנים; ב. שווי האבדה; ג. מקום האבדה; ד. אבדה בדרך הינוח; ה. אבדה האבודה מכל אדם; ו. אבדת קרקע ושטרות; ז. אבדת גופו.  א...

10

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אבדה מדעת

   אבדה מדעת. דבר שבעליו הניחו במקום שעלול להיאבד להם.  הפרקים: א. אבדה מדעת כשברור שתיאבד; ב. אבדה מדעת במקום שאינו משתמר; ג. אבדה מדעת כשמשתמר קצת; ד. יאוש באבדה מדעת.  שלשה סוגים באבדה מדעת: כשברור,...

1234567891011121314151617181920