תשובות והנהגות כרך ב סימן שח

תשובות והנהגות כרך ב סימן שח

  

שאלה: גרגרים מדברי אגדה שאמרתי ברמזי ד' מינים
א] בתורה לא מפורש ליקח אתרוג רק "פרי עץ הדר", ודרשו חז"ל דר משנה לשנה היינו אתרוג, והרמז שאתרוג שרומז לת"ח השלם שיש בו טעם טוב בעצמו וריח (שמוציא לאחרים) טוב, וצריך להיות כן כל השנה בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, ולא כת"ח וצדיקים שאינם נוהגין בהדר תמיד בכל אורח חייהם ואפוא שנמצאים.
ב] אתרוג המורכב פסול, דאתרוג שיש בו טעם וריח רומז לת"ח אמיתי וצדיק, ולכן צריך שיהא תמים בלי חזזית ויפה במראה, ורוב ת"ח מורכבים היום, ולא מצוי ת"ח אמיתי, כפי הר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.