תשובות הגאונים - הרכבי סימן שנח

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שנח

  

ושש'. הא דאמ' רב חיסדא אמ' מר עוקבא בתחלה ניתנה תורה בכתב ארמי ומאי כתב שליבו נאה. כך ראינו שאין השמועה כאשר כתבתם אלא כך היא. אמ' רב חסדא אמ' מר עוקבא בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקדש חזרה וניתנה להן בימי עזרא בכתב אשורי ולשון ארמי. ולאו היל' כמר עוקבא דהא קימא בתנאיי ומצאנו בה שלש חלוקות. אחת דר' יוסי דאמ' שהכתב נשתנה על ידי עזרא לכתב אשורי וקאמ' שעלה עמהן מאשור. והביא ראיה לדבריו עליה שנאמרה בעזרא. ואין בה ממש שהרי מפורש עלה מבבל. ועוד וכתב הנשתון כתוב ארמית. ואין בה ממש שעל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.