תשובות הגאונים - הרכבי סימן ר

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ר

  

שאלה זו יצאה לפנינו אל שער הישיבה שלגולה אל בית דין הגדול שלאדוננו האיי ראש ישיבת גאון יעקב חמוד אדוננו וכול'. וצוינו וקראו אותה לפנינו והבננו בה ועמדנו על דבריה ועניניה ועל כל מה שכת' בה וכתבו תשו' כאשר בקש השואל. עייננו על כל מה שכתוב בשאלה זו [ע"ב] ואם כן היה דבר כאשר כתוב בה כך ראינו כי קודם שנפרש האיך הדין לענין ארבע אמות קרקע שכותבין וסומכין על שיש לכל אחד מארץ ישראל אנו מפרשין שורת הדין במתנה זו. שאלו אתה חושב שלא על גבי קרקע הקנה האיש הזה לכלתו זו מאה זהוב' הללו אלא קנו מידו בלבד כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.