תשובה מיראה הלכות אבל פרק ב

תשובה מיראה הלכות אבל פרק ב

  


הלכה ה
[ה] וכן יראה לי שאם מתה אשת קרובו וכו'.