תרגום יונתן בראשית פרשת נח פרק ט

תרגום יונתן בראשית פרשת נח פרק ט

  

(א) ובריך יי ית נח וית בנוי ואמר להום פושו וסגו ומלו ית ארעא:
(ב) ודחלתכון ואימתכון יהי על כל חיות ארעא ועל כל עופא דשמיא מכל דתרחש ארעא ובכל נוני ימא בידכם יתמסרון:
(ג) כל ריחשא דהוא חי דלכון יהי למיכל כירוק עסבא יהבית לכון ית כולא:
(ד) ברם בשרא דתליש מן חיותא חיא בזמן דבנפשיה ביה או דתליש מן חיותא נכיסתא ועד דלא נפקא כולא נשמתא לא תיכלון:
(ה) וברם ית דמכון לנפשתיכון אתבוע מן ידא דכל חיתא דקטלא לבר נשא איתבועיניה לאיתקטלא עליה ומידא דאינשא מיד גבר דיישוד ית דמא דאחוי א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.