תפארת ישראל - יכין מסכת נדרים פרק ז

תפארת ישראל - יכין מסכת נדרים פרק ז

  

משנה א
א) ור"ע אוסר. ודוקא באמר ירק המתבשל עלי, דאל"כ ירק משמע חי, ודלועין אין נאכלין חי:

ב) כן הדבר. ומשם ראיותי:

ג) אלא שהדלועין בכלל ירק. והא דלא זבניה שליח, ה"ט מדלא ידע אם רוצה ירק המתבשל:

ד) ואסור בפול המצרי לח. דאז עדיין נקראים ירק:

משנה ב
ה) הדגן. [געטריידע]:

ו) בחמשת המינין. חטין שעורין כוסמין שבולת שועל שיפון, ואף דבתורה לא נזכר רק חטין ושעורין, ה"ט משום דכוסמין מין חטין, ושבולת שועל ושיפון מין שעורין:

ז) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.