תפארת ישראל - יכין מסכת נדה פרק א

תפארת ישראל - יכין מסכת נדה פרק א

  

משנה א
א) שמאי אומר כל הנשים. אפי' אינה מד' נשים דלקמן במ"ג:

ב) דיין שעתן. דבראתה דם, א"א דנתעכב ברחם, והרי מטמא בבית החיצון, ותטמא לתרומה שנגעה למפרע, דא"כ יחוש גם הבעל לפרוש מאשתו שמא תראה אח"כ:

ג) הלל אומר מפקידה לפקידה. כל תרומות שנגעה למפרע משעת בדיקה האחרונה שמצאה א"ע טהורה עד שעת ראיי' דם כולן טמאים, אבל לבעלה אמ"ט למפרע (א):

ד) ואפילו לימים הרבה. בין בדיקה לראיי':

ה) ממעטת על יד. ר"ל אחר:

ו) מפקידה לפקידה. אם בין בדיקה לרא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.