תפארת ישראל - יכין מסכת כלאים פרק ד

תפארת ישראל - יכין מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
א) קרחת הכרם. מפרש ואזיל:

ב) שחרב. ונקרחו גפניו:

ג) מאמצעו. ואפילו אין גפנים רק מב' צדדי הקרחה:

ד) שש עשרה אמה. כבית הלל דד' אמות שסמוך לגפנים מכאן ומכאן ככרם דמו, דהוה ליה עבודת הכרם, מדצריך כשיעור הזה לעגלות ושוורים לחרישה ובאמצע צריך ד' אמות שיעור שדה מצד זה, וד' אמות שיעור שדה מצד האחר ואם נשאר פחות מח' אמות בינתיים, שדינן פלגא להכי ופלגא להכי ובטלי לגבי כרם, ולבית שמאי צריך ט"ז אמה באמצע, ח' אמות לשיעור שדה להכא ולהכא:

ה) לא יביא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.