תפארת ישראל - יכין מסכת גיטין פרק ד

תפארת ישראל - יכין מסכת גיטין פרק ד

  

משנה א
א) והגיע בשליח ר"ל אף שלא התכוון להשיגו רק דרך מקרה פגשו, וקמ"ל דלא אמרינן מדלא רדף אחריו, רק לצעורה נתכוון כשבטלו:

ב) או ששלח אחריו שליח. סד"א לא אלים שליח בתרא מקמא, קמ"ל:

ג) קדם אצל אשתו וכו'. ולא אמרינן מדלא קידם ועיכב השליח וודאי לצעורה מכוון:

ד) אם משהגיע גט לידה. הגיע לכאן ביטולו:

ה) שוב אינו יכול לבטלו. אף דראינוהו מקודם שמהדר לבטליה, ורדף אחר השליח לא אמרינן כבר בטליה מעיקרא:

משנה ב
ו) היה עושה בית דין. של ג': ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.