תפארת ישראל - יכין מסכת אבות פרק ו

תפארת ישראל - יכין מסכת אבות פרק ו

  

משנה א
א) בלשון המשנה. ר"ל תנו רבנן ברייתא בלשון המשנה:

ב) ברוך. הקב"ה:

ג) שבחר בהם. בהנהגת עצמן:

ד) ובמשנתם. שגם בלמודם בחר ה', מדאין מתכוונין בלמודם כדי להתפאר. לכן השמר לך מלהרהר אחריהם, שתחשוב דמשום שהתורה היא עסקם לכן יהללו לימודה בפרק זה:

ה) לשמה. לא לבעבור יראת העונש, מדידע כי ה' צוה לעסוק בה. רק בעבור שמה הגדול, שנתברר לו כבוד גדלה, כי היא תכלית כל אדם ותכלית כל הבריאה כולה:

ו) לדברים הרבה. אריכות ימים וברכות והצלחות, עושר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.