תיקוני זוהר תקונא תשע ותלתין

תיקוני זוהר תקונא תשע ותלתין

  

תקונא תשע ותלתין ליום כ'
בראשית תמן אש"ר דאתמר ביה אשר הוצאתיך וכו' אקי"ק אשר אקי"ק אשר באשרי כי אשרוני בנות ודא אימא עלאה אשר קדשנו במצותיו וצונו על כל פקודא ופקודא דאינון פטר כל רחם דאינון רמ"ח דכלהו קטירין בצדיק דאיהו כל דאיהו אות ברית דאפתח פטר כל רחם דאינון רמ"ח פקודין דעשה ועליה אתמר אשר קדש ידיד מבטן ודא אימא דאתמר בה מבטן מי יצא הקרח ודא איהו הקרח הנורא אשר דאיהי אימא עלאה [דף עט עמוד ב] קדשנו במצותיו בצדיק דאיהי קדש ידיד מבטן וצונו עלייהו בגין דאיהו מצווה ועושה ועוד אשר קדשנו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.