תיקוני זוהר תקונא תשע וארבעין

תיקוני זוהר תקונא תשע וארבעין

  

תקונא תשע וארבעין ליום כה'
בראשית ברא אלקי"ם שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה מי אלה הוא אלקי"ם מי ברא לאלה ש"או מ"רום ע"יניכם דא קריאת שמע ראשי תיבין שמע דמיחדין ישראל לקודשא בריך הוא פעמים ותשכחו תמן מ"י דאיהו כללא דחמשין אתוון ובמאי צריך ליחדא ליה בשחרין בההוא דאתמר ביה רום ידיהו נשא דאיהו מרום בגין דאיהו מרומים ישכון וראו דתמן אור ודא אור הכוכבים דבהון שכינתא נפקת הדא הוא דכתיב (ישעיה מ') המוציא במספר צבאם ובגין דא קריאת שמע בליליא כמה דאוקמוה מארי מתניתין ביציאת הככבים ערב ובקר צר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.