תיקוני זוהר תקונא תשסרי

תיקוני זוהר תקונא תשסרי

  

תקונא תשסרי ליום י'
בראשית תמן ב"ת והאי בת נקודה סתימא באוירא עלה אתמר שמרני כאישון בת עין איהי ודאי גניזא באור ובה אתעביד אויר ובגינה אתמר וירא מלאך י"י אליו בלבת אש מתוך הסנה חמש זמנין אדכיר סנה וחמש זמנין אור אינון לקבלייהו בעובדא דבראשית ואינון יהי אור ויהי אור את האור כי טוב ויבדל אלקי"ם בין האור ויקרא אלקי"ם לאור ואינון חמש תקונין דמדה דאינון לקבלייהו אאאאא ועלייהו אתמר מי מדד בשעלו מים דא חסד ושמים בזרת תכן מאי זרת דא גבורה וכל בשליש דא עמודא דאמציעתא דאיהו תליתאי ושקל בפלס הרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.