תיקוני זוהר תקונא תריסר

תיקוני זוהר תקונא תריסר

  

[דף כז עמוד א] תקונא תריסר
מאמר קדמאה דכלא כלילא מעשר אמירן ואיהי ל"ב אלקי"ם דעובדא דבראשית דברית אש ומסטרא דשמאלא אתייהיבת דאיהי גבורה אשא סומקא ובגין דא בלבת אש ומשה הוה מסטרא דליואי מסטרא דיליה ממש ואמאי אתגלייא ליה בסנה לאחזאה דהוות בדוחקא בין הקוצים ועם כל דא והסנה איננו אכל בגין שושנים דאינון בנהא דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב דאינון קוצים ודא איהו רזא כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואותך לא אעשה כלה אחזי ליה אגדא דכלה דאיהי לבת אש בין הקוצים דאינון חייב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.